Challenges

Slim gebruikmaken van satelliet-data

Bedenk een innovatieve oplossing om met behulp van satelliet-data het melden van defecte straatverlichting overbodig te maken.

Achtergrondinformatie
Momenteel zijn wij sterk afhankelijk van burgers die een melding maken van defecte straatverlichting via onze website of een app. Het kan dus voorkomen dat defecte straatverlichting laat wordt gemeld en gevaarlijke situaties hierdoor ontstaan. Wij denken dat door middel van beschikbare satelliet-data hier een betere – preventieve – oplossing voor kan bestaan.