Challenges

Visual Turfmarkt

Wij willen graag dat de studenten nadenken over een oplossing:
waarmee te zien is hoe druk het is op de Turfmarkt (interactieve visual) en om interne verhuizing van organisatieonderdelen te kunnen plannen.

Achtergrondinformatie
Aan de Turfmarkt in Den Haag zijn twee torens van 146 meter hoog gerealiseerd voor de Ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (JUBI). Het JUBI-gebouw is het grootste kantoor- en rijksgebouw in Nederland, er werken daar zo’n 5.000 ambtenaren.

Doel 1: wij hebben op dit moment o.a. geen zicht op de drukte per verdieping, afdeling, etc. Druk wordt definieert als aantal mensen vs. capaciteit op werketage. Ook willen we weten hoeveel mensen gebruikmaken van vergaderzalen (ontmoetingen).

Doel 2: wij willen een interne verhuizing van organisatieonderdelen plannen, maar hebben hier op dit moment niet voldoende functionaliteit voor om scenario’s door te voeren, verhuisbewegingen kunnen plannen, etc.