Onderzoek

Lectoraten in het Dutch Innovation Park

In het Dutch Innovation Park zijn meerdere onderzoeksinstellingen actief: ondere andere lectoraten van het Centre of Expertise Cyber Security en het Kenniscentrum Health Innovation.

Het lectoraat Cybercrime & Cybersecurity, het lectoraat Network and Systems Engineering Cyber Security en het lectoraat Data Science van De Haagse Hogeschool zijn (voor een deel) gevestigd in het Dutch Innovation Park. Zij werken hier aan praktijkgericht onderzoek in de verschillende onzoekslabs in de Dutch Innovation Factory.

 

Centre of Expertise Cyber Security

De missie van het Centre of Expertise Cyber Security is het versterken van de cyberveerkracht van zowel publieke als private organisaties die zelf in mindere mate zijn voorbereid op cyberdreigingen. Cyberveerkracht staat voor het vermogen van organisaties om cyberdreigingen te herkennen en hierop te reageren.

In het Dutch Innovation Park zijn de volgende lectoraten van het Centre of Expertise Cyber Security actief: het lectoraat Cybercrime en Cybersecurity en het lectoraat Network and Systems Engineering Cyber Security

Kenniscentrum Health Innovation

Het Kenniscentrum Health Innovation doet onderzoek naar vraagstukken rondom de thema's: 'preventie door voeding en beweging', inclusief bewegen' en 'sport en langdurige zorg, wonen en welzijn'. Het onderzoek is gericht op de inzet van sociaal-technologische innovaties, omdat technologie nooit losstaat van het sociale aspect.

In het Dutch Innovation Park is het lectoraat Data Science van het Kenniscentrum Health Innovation actief.

De lectoraten houden zich bezig met praktijkgericht onderzoek. Dit wordt gedaan om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren en het werkveld te helpen bij het concretiseren van innovaties. 

De volgende lectoraten werken in 'Cyber Security'-labs in de Dutch Innovation Factory.

Lectoraat Cybercrime & Cybersecurity

Het doel van het Lectoraat Cybercrime en Cybersecurity (onder leiding van Lector dr. Rutger Leukfeldt) is om het mkb, overheden en publieke instanties in Nederland op praktische wijze te helpen meer digitaal veilig en bewust te worden, gesteund door een evidence-base van kwalitatief hoogwaardig onderzoek. 

Iedere week werken/overleggen de onderzoekers in het 'Human factors in cybersecurity'-lab in de Factory. In het lab ontwikkelen de onderzoekers methodieken om het cybergedrag van mensen op een objectieve manier te meten.

Lectoraat Network and Systems Engineering Cyber Security

Het Lectoraat Network and Systems Engineering Cyber Security richt zich op drie kerngebieden: 'identity and access management', 'system security (met de nadruk op Internet of Things) en usable security. 

Projectleider Daniël Meinsma werkt samen met IT-studenten in het IoT-lab in de Factory aan verschillende onderzoeksprojecten. Bijvoorbeeld aan het vormgeven van een miniatuurstad met smart city elementen. Het doel is om cybersecurityvraagstukken inzichtelijk te krijgen.

Lectoraat Data Science

Het Lectoraat Data Science (onder leiding van dr. Lampros Stergioulas) is erop gericht onderzoek te verrichten op het gebied van mens- en praktijkgerichte datascience en artificial intelligence.

De vraagstukken zijn heel breed. Hoe kunnen we beleid ondersteunen bij de transitie naar meer duurzame energiebronnen? Hoe kunnen we data gebruiken om 'smart mobility' nog slimmer te maken? Het lectoraat beantwoordt bovenstaande vragen door middel van toegepast wetenschappelijk onderzoek.