Challenges

Challenges

De HBO-ICT-differentiatie Innovative Development (ID) is een bijzondere differentiatie: ID is namelijk gebaseerd op onderzoekend leren en vraaggestuurd onderwijs. Centraal staat een zogeheten challenge.

Wat is een challenge?
Een challenge kan een innovatieve, multidisciplinaire opdracht of project zijn waar studenten (minimaal) een semester hun volle aandacht aan geven. Een challenge kan onder meer een product of te bouwen prototype, een onderzoek of een experiment zijn. De inhoud van de challenge kan een specifieke focus hebben, maar mag ook uit meerdere elementen bestaan, zoals business, data, software en/of security.

Heb je een challenge voor studenten?
Innovative Development biedt de flexibiliteit en ruimte om allerlei verschillende challenges in te brengen. In overleg is veel mogelijk. Wil je een challenge inbrengen of van gedachten wisselen?

Neem contact op met:
Hamza Soekhai 
h.soekhai@hhs.nl

Challenges Semester 1 2022-2023

Amateur-voetbalclubs innovatief communiceren

Bedenk een eenduidige en zeer gebruikersvriendelijke oplossing voor bovenstaande problematieken voor het realiseren van eenduidige communicatie voor amateurvoetbalclubs.

Achtergrondinformatie
In 2021 telt Nederland 2.915 amateurvoetbalclubs met 1,2 miljoen leden. Het personeel van deze amateurvoetbalclubs heeft te maken met diverse problematieken – onderstaand hier enkele voorbeelden van:

Alle communicatie door personeel aan leden vindt plaats via Whatsapp waardoor het overzicht van leden, teams, inschrijvingen, eenduidige communicatie, aan- en afmeldingen voor wedstrijden en trainingen e.d. ontbreekt. Tevens is er geen scheiding tussen privé en zakelijk door het gebruik van Whatsapp;
Personeel veelvoudig materiaal, zoals ballen kwijtraakt of per ongeluk van ander personeel meeneemt en hier geen sluitende registratie van is;
Clubleden en ouders bij de jeugd, geen totaal overzicht van het voetbalkalender (wedstrijden, trainingen, toernooien etc.);
Clubleden weten geen raad met te kleine of grote kleding (tenuetje, trainingspakken e.d.) terwijl andere clubleden daarentegen hier juist opzoek naar zijn, maar nieuwe voor de nieuwprijs moeten aanschaffen omdat ze niet op de hoogte van het aanbod. 
Lees verder...
Visual Turfmarkt

Wij willen graag dat de studenten nadenken over een oplossing:
waarmee te zien is hoe druk het is op de Turfmarkt (interactieve visual) en om interne verhuizing van organisatieonderdelen te kunnen plannen.

Achtergrondinformatie
Aan de Turfmarkt in Den Haag zijn twee torens van 146 meter hoog gerealiseerd voor de Ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (JUBI). Het JUBI-gebouw is het grootste kantoor- en rijksgebouw in Nederland, er werken daar zo’n 5.000 ambtenaren.

Doel 1: wij hebben op dit moment o.a. geen zicht op de drukte per verdieping, afdeling, etc. Druk wordt definieert als aantal mensen vs. capaciteit op werketage. Ook willen we weten hoeveel mensen gebruikmaken van vergaderzalen (ontmoetingen).

Doel 2: wij willen een interne verhuizing van organisatieonderdelen plannen, maar hebben hier op dit moment niet voldoende functionaliteit voor om scenario’s door te voeren, verhuisbewegingen kunnen plannen, etc.

Lees verder...
Slim gebruikmaken van satelliet-data

Bedenk een innovatieve oplossing om met behulp van satelliet-data het melden van defecte straatverlichting overbodig te maken.

Achtergrondinformatie
Momenteel zijn wij sterk afhankelijk van burgers die een melding maken van defecte straatverlichting via onze website of een app. Het kan dus voorkomen dat defecte straatverlichting laat wordt gemeld en gevaarlijke situaties hierdoor ontstaan. Wij denken dat door middel van beschikbare satelliet-data hier een betere – preventieve – oplossing voor kan bestaan. 

Lees verder...
Communicatie asielprocedure verbeteren

Hoe kunnen we het contact tussen IND-medewerkers en asielzoekers optimaal faciliteren? Hoe zorgen we ervoor dat ze elkaar goed kunnen bereiken, zodat het proces snel en zorgvuldig kan worden uitgevoerd? Wil jij hierover meedenken? En gezamenlijk een slimme oplossing maken en realiseren?

Achtergrondinformatie
Vanuit de hele wereld komen mensen naar Nederland om asiel aan te vragen. Om die aanvragen goed te kunnen behandelen is het belangrijk dat de IND met de asielzoekers goede afspraken kan maken over bijvoorbeeld de locatie en de datum waarop ze hun asielverhaal kunnen komen vertellen. Die uitnodigingen worden nu nog grotendeels schriftelijk verstuurd naar de locatie waar de asielzoekers worden opgevangen. Dat gaat door grote drukte en verhuizingen nog wel eens mis.

De IND heeft behoefte aan een systeem om rechtstreeks met de asielzoeker te communiceren vanaf het moment dat die zich heeft aangemeld bij een van de aanmeldlocaties. Zo kunnen asielzoekers bijvoorbeeld worden uitgenodigd voor interviews, of kan informatie aan hen worden verstrekt over hun procedure.

Lees verder...
Het eten van meer groente en fruit

Bedenk een innovatieve technologie waar plezier en samen (fun & friends) gezonde voeding stimuleert.

Achtergrondinformatie
Waarom deze challenge? Simpelweg omdat het keihard nodig is voor een gezonde toekomst! Uit onderzoek blijkt dat 17% van de jongeren en zelfs 50% van de volwassen kampen met overgewicht. Deze groep krijgt structureel te weinig groenten en fruit binnen, terwijl hun vitaminen juist beschermen tegen ziektes.

De Food Boost Challenge is een initiatief van Medical Delta Living Lab VIT for Life, HortiHeroes en Foodvalley NL waarbij De Haagse Hogeschool een belangrijke bijdrage levert als kennis- en onderzoekspartner. Samen met 30 toonaangevende bedrijven, startups en onderwijsinstellingen hebben we de krachten gebundeld en dagen we jou uit om een tof idee met ons uit te werken.

 

Lees verder...
Spelenderwijs deugd 'moed' ontwikkelen

De uitdaging van deze challenge is om te zien of deugden gegamificeerd kunnen worden. Bij deze opdracht gaat het in bijzonder over de deugd “moed” en de wijze waarop we via innovatie op een slimme, intelligente, speelse en bovenal leerzame manier het toepassen van game-denken werkbaar kunnen maken voor gebruikers.

Achtergrondinformatie
Een onderdeel van Ethiek en Integriteit is gedrag en karakter ontwikkeling. Opvoeding thuis, vriendschap en scholing zijn de bekende, spontane manieren daarvoor. Daarnaast kun je ook specifieke methoden voor karakterontwikkeling hebben. Eén daarvan is de deugdethiek, waarbij specifieke deugden ontwikkeld worden. Deugden zijn niet aangeboren, maar zijn goede houdingen en gewoontes. Deugdethiek is een ethiek van opvoeding, zelfverwezenlijking en levenskunst. Enkele bekende deugden zijn rechtvaardigheid, wijsheid, verdraagzaamheid, doorzettingsvermogen, liefde, moed en bescheidenheid. 

Lees verder...