Talenthub

De Landingsbaan

Toegang tot de young ICT-professionals van morgen? Onderzoek laten doen door studenten? Mede richting geven aan het onderwijs van nu? Tech Talent brengt ondernemers en onderwijs bij elkaar en is dé ingang om een samenwerking te verkennen en te concretiseren. 

Co-creatie van onderwijs met externe partijen is onderdeel van de onderwijsvisie van De Haagse Hogeschool. Daarbij is de inbreng van partners een essentieel onderdeel. De opleiding HBO-ICT werkt samen met bedrijven en overheden (Partners in Education) om het onderwijs actueel en aantrekkelijk te houden. Naast IT-bedrijven zoeken we nadrukkelijk maatschappelijke partners die vraagstukken en kennis inbrengen in ons onderwijs. De Landingsbaan is de toegang voor ondernemers tot het (hbo- en mbo-)onderwijs. 

Meer informatie over De Landingsbaan of challenges?
Neem contact op met Hamza Soekhai via samenwerken-hboict@hhs.nl.

Verbindingen en kansen

De manier van onderwijs is in beweging: steeds meer is er een stevige verbinding met de praktijk. Het bedrijfsleven kan hiermee invloed uitoefenen op het onderwijs en de talenten die het voorbrengt. Door dicht op de ontwikkeling van talent te zitten, hebben bedrijven de mogelijkheid talent snel te herkennen en aan zich te binden. En de studenten ontwikkelen zich op een praktijkgerichte manier tot young professionals. 

Challenges

Heb je een onderzoeksvraag voor studenten? Die kun je inbrengen als zogenoemde challenge: een innovatieve, multidisciplinaire opdracht of project waar studenten (minimaal) een semester hun volle aandacht aan geven. Lees hier meer over challenges

Partnerschappen zijn van groot belang voor de kwaliteit van het onderwijs: 

  • De inbreng van het bedrijfsleven op verschillende plekken in het onderwijs zorgt voor een succesvolle wisselwerking, 
  • Bedrijven putten uit breed opgeleide en vakgerichte aankomende professionals die opdrachten kunnen uitvoeren en onderzoek kunnen verrichten. 

Als partner kun je in het onderwijs investeren door: 

  • Gastcolleges te geven, 
  • Nieuw(st)e technologieën in te brengen in het onderwijs, 
  • Praktijkcasussen aan te bieden waar studenten aan kunnen werken en 
  • Bijscholing voor docenten. 

Aan de onderwijskant zijn de partijen van Tech Talent: 

  • De Haagse Hogeschool, opleiding HBO-ICT 
  • De Haagse Hogeschool, opleiding Communication & Multimedia Design 
  • mboRijnland, opleiding ICT-medewerker niveau 4 
  • MKB Digiwerkplaats Zoetermeer