Nieuws

Data tot op de millimeter nauwkeurig

1 augustus 2022

Topcon Positioning Group ontwikkelt, produceert en distribueert producten en oplossingen op het gebied van nauwkeurige positiebepaling en omgevingsinventarisatie. Hoewel data geen product van Topcon is, is data wel de spil van de producten en diensten: alle meetinstrumenten genereren data voor positiebepaling. Dat wil zeggen dat zij de x-, y- en z-waarden meten van de locatie; data voor onder meer toepassing in de Bouw, Infra en Landbouw.

“Onze oplossingen zijn grofweg in drie productgroepen te verdelen: landmeetkundige instrumenten, 3D-machinebesturing van diverse bouwmachines en oplossingen voor precisielandbouw”, vertelt Heerko Zuur, supportmanager bij Topcon Positioning Netherlands. Het meest tot de verbeelding spreekt landmeten. Want wie heeft niet ooit iemand langs de weg turend door een apparaat op een statief zien staan? Dat zou zomaar een total station van Topcon geweest kunnen zijn. Met dit landmeetkundig instrument wordt de omgevingsgegevens ingemeten of wordt de digitale tekening uitgezet. “Zo iemand wordt een uitzetter of maatvoerder genoemd. Via landmeten brengt de uitzetter de situatie in kaart. Bijvoorbeeld om te bepalen waar de heipalen voor een bouwproject moeten worden geslagen. Of om bouwplannen in te passen in het bestaande landschap. Inmeten digitaliseert de werkelijke wereld. En andersom: de digitale wereld kan worden uitgezet in de werkelijkheid.”

Nauwkeurige data
De meetinstrumenten, zoals een GNSS-ontvanger of de GNSS-antennes op bijvoorbeeld graafmachines, maken verbinding met diverse satellieten voor een nauwkeurige positiebepaling. Hierdoor ‘weet’ het instrument of de machine exact waar deze zich bevindt op de landkaart. “Nauwkeuriger kan het niet, onze apparatuur meet op de centimeter nauwkeurig en ook relatief op de centimeter – en bij kadastrale metingen zelfs tot op de millimeter nauwkeurig. Met de ingewonnen data worden onder meer 3D-tekeningen of datamodellen gemaakt om met precisie graaf- en bouwwerkzaamheden uit te voeren of berekeningen te maken voor bijvoorbeeld benodigde materialen”, vervolgt Heerko Zuur. Topcon’s nieuwste aanwinst is een total station, met een ingebouwde 3D-scanner om de omgeving te scannen. Dat maakt maatvoering én verificatie mogelijk op de bouwplaats. “Zo’n scan levert een enorme hoeveelheid data op die we een puntenwolk noemen. Die output kun je vergelijken met het originele ontwerp van de architect. Zo kun je bijvoorbeeld meten of er verschillen zijn tussen het ontwerp en de werkelijke situatie en zo nodig het ontwerp of de situatie aanpassen.”

Innovatie en veiligheid
Daarnaast is ook dataopslag onderdeel van de dienstverlening. “Onze corebusiness is niet alleen apparatuur en systemen. We innoveren onder meer met de uitwisselbaarheid van data tussen platforms. Dat doen we via de Cloud. Voor machinebesturing hebben we Sitelink3D, waarin ontwerpers hun data kunnen organiseren en waar vervolgens de aannemers de data uit kunnen halen. Enterprise is ons systeem voor landmeetkunde.” Hierbij heeft Topcon veel aandacht voor privacy en cyberveiligheid. “Deze platforms zijn uiteraard AVG-proof en voldoen aan de Europese wetgeving. En we kijken alvast vooruit. Wij voorzien dat de AVG-regels en het verantwoording kunnen afleggen over data in de toekomst steeds verder zullen worden aangescherpt en blijven dit graag een stapje voor.”

In 2021 nam Topcon Europe Positioning zijn intrek in een gloednieuw pand in het Dutch Innovation Park. Vanuit deze locatie bedient dit internationaal opererende bedrijf zijn Europese klanten. www.topconpositioning.com/nl