Disclaimer en privacyverklaring

Disclaimer
Dutch Innovation Park heeft deze website zorgvuldig samengesteld en streeft ernaar juiste, volledige en actuele informatie te bieden, met als doel bezoekers van de website te informeren over de producten en diensten van het Dutch Innovation Park. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Dutch Innovation Park behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie te allen tijde te wijzigen zonder dit aan te kondigen.

Onvolkomenheden door menselijke vergissingen of technische storingen kunnen ondanks de oplettendheid voorkomen, waardoor Dutch Innovation Park de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie niet kan garanderen. Dutch Innovation Park wijst elke aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid, onvolledigheid en achterhaaldheid van de informatie op deze website nadrukkelijk af.

Dutch Innovation Park zet zich voortdurend in om deze website goed te laten functioneren en toegankelijk te houden. Hierbij zijn wij deels afhankelijk van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Wij vragen uw begrip hiervoor en wijzen u erop dat Dutch Innovation Park geen aansprakelijkheid aanvaardt voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie van derden
De website van Dutch Innovation Park maakt gebruik van verwijzingen/hyperlinks naar websites van andere partijen om bezoekers verder te informeren. Dutch Innovation Park aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie, het functioneren, het gebruik van cookies en het privacy beleid van deze websites.

Statistieken
Dutch Innovation Park gebruikt Matomo (statistiekprogramma), cookies en webserverlogs om het gedrag van de bezoeker te analyseren. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de website te optimaliseren. Bij vragen kun u contact op nemen via: info@dutchinnovationpark.nl

Copyright
Dutch Innovation Park heeft het intellectuele eigendomsrecht van alle op deze website aangeboden informatie (teksten, grafisch materiaal en logo). Het is niet toegestaan deze informatie te kopiëren, openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dutch Innovation Park.

Privacyverklaring
Deze website van Dutch Innovation Park verzamelt geen persoonsgegevens.

Voor de webserverlogs wordt er een  IP-adres opgeslagen. Wij koppelen het IP-adres niet direct aan een persoon. Het IP-adres  wordt gebruikt om de website te loggen. Dutch Innovation Park gebruikt deze gegevens voor monitoring en onderhoud van de website. Het IP-adres wordt niet langer dan 14 dagen bewaard.

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van Dutch Innovation Park, dan gebruiken wij uw e-mailadres uitsluitend om u deze nieuwsbrief te sturen. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, verwijderen wij uw e-mailadres van onze verzendlijst.
 
Bent u ontevreden over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Dutch Innovation Park behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer/privacyverklaring. Wij adviseren u dit document daarom regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

Dutch Innovation Park
© 2022