mboRijnland

mboRijnland

Jaarlijks volgen ongeveer 60 derde- en vierdejaars mbo-studenten uitdagend onderwijs in de Dutch Innovation Factory (DIF). mboRijnland zet daarmee stappen richting het gepersonaliseerd leren. De mbo-student is tijdens de opleiding steeds meer aan zet en stippelt zijn of haar eigen studieloopbaan uit. Studenten van verschillende opleidingen gaan bijvoorbeeld aan de slag in multidisciplinaire teams en werken zo aan innovatieve projecten. 

Het multidisciplinaire onderwijs gaat nog een stapje verder naar multi-level onderwijs. In de Dutch Innovation Factory werken mbo-studenten ook samen met hbo-studenten. Hierdoor profiteert theoretisch en praktijkgericht onderwijs optimaal van elkaars kennis en kunde in co-creatie met bedrijfsleven gefaciliteerd door het CIV Smart Technology.

 

De Dutch Innovation Factory is dé plek waar innovatieve projecten ontstaan vanuit smart toepassingsgebieden zoals Smart Mobility, Smart Health, Smart Building, Smart Industry, Smart Logistics en Smart Energy. Waar onderwijs, ondernemers en overheid nauw met elkaar samenwerken. Deze vorm van Smart Education zorgt ervoor dat de student breed is opgeleid en tegelijkertijd expert is op een specifiek gebied. mboRijnland werkt hierin nauw samen vanuit het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Technology. 

 

Activiteiten

Voor de activiteiten werken we vanuit een gezamenlijke uitvoeringsagenda. Voorbeelden van activiteiten en thema’s waaraan vanuit de Dutch Innovation Factory wordt gewerkt zijn:

Competence Centre Digital Technologies

De ambitie om te groeien tot een Competence Centre Digital Technologies in de DIF in samenwerking met De Haagse Hogeschool en de gemeente Zoetermeer. Het doel is om beter op elkaar aan te sluiten: doorlopende leerlijnen tussen mbo en hbo, een Leven Lang Ontwikkelen (LLO) en het opstarten van een Associate Degree (AD).

Tech Talent

Tech Talent vertaalt externe vraagstukken naar zogenoemde livinglabs. Dit zijn challenges voor het onderwijs. Het voorgezet onderwijs Zoetermeer, mboRijnland, CIV Smart Technology, CIV Welzijn & Zorg en De Haagse Hogeschool vormen een werkgroep waarin de challenges worden gematched.

MKB Digiwerkplaats

De Haagse Hogeschool is penvoerder van de MKB Digiwerkplaats. De MKB Digiwerkplaats brengt onderwijs en bedrijfsleven samen om MKB'ers te helpen bij digitaliseringsvraagstukken.

PenTest-lab

Het PenTest-lab staat voor ‘Penetration Test’. Wat betekent dat we gecontroleerde hacks op verzoek van bedrijven uitvoeren door ICT-studenten.

Over mboRijnland

mboRijnland is een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, contractonderwijs en voortgezet algemeen volwassenonderwijs (vavo) in de regio Rijnland. We hebben 11 vestigingen in zes verschillende steden: Leiden, Alphen aan den Rijn, Gouda, Leidschendam-Voorburg, Woerden en Zoetermeer. We bieden onderwijs aan in de domeinen Techniek, ICT, Dienstverlening, Economie, Welzijn, Zorg en Start Up (Entree).

mboRijnland is daarnaast penvoerder in vier CIV’s (Centra voor Innovatief Vakmanschap), namelijk CIV Smart Technology, CIV Bio Sciences, CIV Welzijn & Zorg en CIV Leven Lang Flex. Dit zijn publiek-private samenwerkingen die de innovatie van de opleidingen faciliteren in co-creatie met bedrijven, branches, overheid en andere onderwijsinstellingen.

Méér dan mbo

Ons motto is: méér dan mbo. Studenten leren bij ons niet alleen een beroep. Ze ontwikkelen zich ook persoonlijk en leren hun eigen weg in de samenleving te vinden. Wij geven studenten de kans om zichzelf vanuit hun passie en interesses te ontwikkelen. Samen met onze 1.700 medewerkers en 17.000 studenten leggen we de basis voor een inclusieve en duurzame samenleving, waarin iedereen meetelt, van waarde is en de kans krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het bedrijfsleven, andere onderwijsinstellingen, gemeenten en maatschappelijke instellingen. Kijk op www.mborijnland.nl voor meer informatie.