Nieuws

IT Verband Zuid-Holland ontvangt subsidie van 7,1 miljoen om het tekort aan IT (security) talent in het mkb terug te dringen

21 juni 2023

Het samenwerkingsverband ‘IT Verband Zuid-Holland’ gaat met de subsidie de komende 4 jaar een programma van € 17 miljoen uitvoeren. De partners WE-IT, IT Campus Rotterdam, Security Delta (HSD) en de Dutch Innovation Factory in het Dutch Innovation Park in Zoetermeer gaan met een scala aan initiatieven aan de slag, waaronder onderwijs- en trainingsprogramma's, onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten en samenwerking tussen mkb en onderwijsinstellingen. De ‘Katapult’ subsidie van € 7,1 miljoen is afkomstig uit het Nationaal Groeifonds.

Minister Adriaansens (Economische Zaken & Klimaat): “Er zijn dringend meer vakmensen nodig voor de transitie naar een duurzame en digitale economie. Daarom moeten we beter gebruik maken van de kennis en innovatieve oplossingen uit het beroepsonderwijs en zo de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt verder verbeteren.” 

Twee miljoen van de toekenning is voor de samenwerkende partners in de Dutch Innovation Factory, waar de focus ligt op instroom naar mbo en hbo. Jan Iedema, wethouder Economie: “In deze Playground for Digital Innovators werken onderwijspartners als De Haagse Hogeschool en mboRijnland samen om toekomstbestendige IT-professionals op te leiden. Met deze subsidie kunnen we in Zoetermeer met de onderwijspartners en de Dutch Innovation Community grote stappen maken in het verder ontwikkelen van vernieuwend onderwijs om het tekort aan IT’ers in het mkb het hoofd te bieden.”

Ellen van der Knaap, programmamanager Dutch Innovation Factory: “Wij kijken ernaar uit om de unieke  samenwerking tussen het IT-bedrijfsleven en het beroepsonderwijs in de Dutch Innovation Factory uit te bouwen. Op deze plek in het Dutch Innovation Park bieden we studenten de mogelijkheid om kansen van innovaties door digitalisering laten ervaren, onder meer door samen te werken met het regionale IT-ondernemingen. Zo krijgen zij tijdens hun studie al zicht op welke mooie bedrijven aan de opgaves van Zuid-Holland werken om na de studie in de regio aan de slag te gaan.”

Bijdrage kabinet
Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit om bestaande samenwerkingsverbanden een stap verder te brengen. De bijdrage komt uit het Nationaal Groeifonds en is onderdeel van het Actieplan Groene en Digitale banen. Hiermee wil het kabinet het personeelstekort in techniek en ICT aanpakken zodat Nederland vol kan blijven inzetten op de energie- en digitale transitie. De samenwerkingsverbanden verbinden het beroepsonderwijs en het bedrijfsleven: het is belangrijk dat we de jongeren zo opleiden dat zij de juiste vaardigheden hebben voor de regionale arbeidsmarkt. De medewerkers van het regionale bedrijfsleven moeten daarnaast blijvend inzetbaar zijn door om- en bijscholing. We stimuleren ook de innovatiekracht van het mkb. IT verband Zuid-Holland is een van de 15 initiatieven die vanuit deze subsidie ondersteund worden.

Focusgebieden
Het IT Verband Zuid-Holland bundelt haar krachten voor het terugdringen van de tekorten aan IT’ers bij het (IT-)mkb in Zuid-Holland. Dat doen we in samenwerking met het mkb door:

  • het creëren van synergie en samenhang in het huidige aanbod,
  • het vergroten van de impact en reikwijdte door opschaling van de bestaande initiatieven,
  • weghalen van obstakels en knelpunten die opschaling van deze initiatieven in de weg staan.