Nieuws

IT verband Zuid-Holland ontvangt subsidie van 7 miljoen

11 april 2024

In Zuid-Holland kampt het mkb met een tekort aan IT talent. Dit vormt niet alleen een risico voor de bedrijven zelf, maar ook voor de regionale economie. Daarom heeft een coalitie van publieke- en private initiatieven, waaronder WE-IT, Security Delta (HSD), Dutch Innovation Factory en IT Campus Rotterdam, de handen ineengeslagen onder de naam ‘IT Verband Zuid-Holland'. Samen hebben zij een ambitieus meerjarig programma opgezet met een helder doel: het terugdringen van het IT talenttekort.

Het programma omvat een reeks initiatieven die gebaseerd zijn op de behoefte van het mkb. Zoals onderwijs- en trainingsprogramma’s versterken, onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten intensiveren en samenwerking tussen mkb’s en opleiders stimuleren. De focus op IT-talent ligt daarbij op een brede doelgroep: van scholieren en studenten tot zij-instromers en de huidige IT-professionals. Hiermee wordt een fundament gelegd voor een toekomst waarin Zuid-Hollandse bedrijven kunnen rekenen op een stevige stroom van IT-vaardig personeel.

IT Verband Zuid-Holland stimuleert de groei van IT talent in het mkb door initiatieven op te schalen, met steun van het Nationaal Groeifonds.