Nieuws

‘Je moet wél eerst de boel op de kop durven te zetten’

31 oktober 2022

Ze misten beiden de maatschappelijke relevantie in hun vorige functie. Ze vonden bij De Haagse Hogeschool een baan vol uitdaging. Sandra van Steenvelt zeven jaar geleden als opleidingsmanager HBO-ICT. Tessa Renkers drie jaar geleden als kwartiermaker van de MKB Digiwerkplaats Haaglanden. Nu gaan ze ongeveer gelijktijdig weg. Trots op wat ze hebben bereikt. Een terugblik.

Na een baan in het internationale bedrijfsleven koos Tessa Renkers drie jaar geleden bewust voor het hbo. “Ik wil in mijn werk graag een bijdrage leveren aan Nederland. En daarin heeft het onderwijs een spilfunctie. De wereld verandert snel. Het hbo moet daarin meegaan. Om mensen op te leiden voor een baan van de toekomst, heeft het onderwijs het bedrijfsleven nodig.”

Gevoel van trots
Het ministerie van Economische Zaken wilde innovatieve mkb digitaliseringswerkplaatsen co-financieren, waarin het hoger onderwijs het mkb helpt bij de digitalisering. Tessa: “Meer dan dat idee was er niet toen ik op De Haagse begon. Dan ga je de boer op. Binnen het bedrijfsleven en ook binnen de hogeschool. De visboer wil vooral vis verkopen. Die zit er niet op te wachten om met studenten te werken aan digitalisering van zijn bedrijfsvoering. En de docent wil vooral goed onderwijs geven: welke meerwaarde kan een visboer daaraan geven? Ook was het zaak om de digiwerkplaats op de bestuurlijke agenda te krijgen. Ik ben aan het werk gegaan en ben steeds reflecterend doorgegaan. En nu staat er een goed functionerende MKB Digiwerkplaats Haaglanden, waar het mkb, de docenten en de studenten actief in zijn. Ja, dat vervult mij wel met een gevoel van trots.”

Vernieuwen
Sandra houdt ervan om in het diepe te springen. Dat deed zij toen zij werd gevraagd om – naast haar baan in de financiële dienstverlening – deeltijddocent te worden aan De Haagse Hogeschool. “Ik voelde me daardoor vereerd. Ik kreeg een boek in handen gedrukt en een rooster. Dat was mijn inwerkprogramma. Al snel vond ik een maatje en samen hebben we die baan inhoud gegeven. Doceren vond ik erg leuk. Daar kreeg ik energie van.” 

Zeven jaar geleden koos zij ervoor om fulltime bij De Haagse te gaan werken als opleidingsmanager HBO-ICT. ”Ik wil graag bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren. Het hoger onderwijs speelt een belangrijke rol in de samenleving, in de regio. Zowel maatschappelijk als economisch. Die rol kan het onderwijs alleen maar vervullen als je het vernieuwt. Laat docenten doen waar ze heel goed in zijn, maar laat ze dat op zo’n manier doen dat het al heel snel maatschappelijk relevant wordt. Daar heb je het bedrijfsleven voor nodig.”

Rijke leeromgeving
Als opleidingsmanager wil Sandra studenten in contact brengen met het bedrijfsleven. “Dat gebeurt volop in de Dutch Innovation Factory (DIF). HBO-ICT is daarin de onderwijsleverancier. Samen met het bedrijfsleven en de overheid creëren we er een rijke leeromgeving voor de studenten. Die moeten er in aanraking kunnen komen met zowel multinationals als mkb’ers. Om die laatstgenoemde ambitie te realiseren, heb ik drie jaar geleden Tessa aangenomen. De MKB Digiwerkplaats Haaglanden past prima in het DIF-concept. Studenten helpen projectmatig verschillende bedrijven en bedrijfjes uit het mkb om verder te digitaliseren. De mkb’ers ervaren de studenten als young professionals die meerwaarde bieden aan hun bedrijf. De docenten zien hoe hun onderwijs direct wordt toegepast in de praktijk. Het DIF-concept laat zien dat je verder komt als onderwijs en bedrijven samen gaan werken. Daarvoor moet je wel eerst de boel op de kop durven te zetten. Dat was spannend. Ik ben er super trots op dat het ons is gelukt.”

Nieuwe uitdagingen
Zowel Tessa als Sandra is er klaar voor een nieuwe uitdaging aan te gaan. Tessa gaat zich inzetten voor het Platform Talent voor Technologie. Sandra wordt directeur van Hoger Onderwijs Drechtsteden. Tessa: “In mijn nieuwe baan ga ik beleid, praktijk en wetenschap rond maatschappelijke vraagstukken verbinden met onderwijs, bedrijfsleven en overheid.” Sandra: “Hoger Onderwijs Drechtsteden is een innovatief samenwerkingsverband van vier hogescholen, een mbo-instelling, de gemeente Dordrecht en de Economic Development Board Drechtsteden. Ik zie daarin de perfecte mix tussen onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en overheid. Een prachtig, maar complex, initiatief om vanuit de netwerkgedachte meer impact te maken als hoger onderwijssector op de regionale samenleving.”

Wat geven zij hun opvolgers mee? Sandra: “Bedenk heel goed waarom je iets wilt. Als jij weet waarom je iets doet en als je erin slaagt om anderen daaraan te verbinden, krijg je prachtige resultaten.” Tessa: “Ga gewoon de uitdagingen aan die op je pad komen. De MKB Digiwerkplaats Haaglanden moet gecontinueerd worden, ook als de cofinanciering vanuit de overheid stopt. Daar ligt een opgave én een kans.”