Nieuws

Op naar efficiënte, duurzame en veilige mobiliteitsoplossingen

19 april 2024

Het was weer tijd om de balans op te maken op het Future Mobility Park in Rotterdam. In de tijd waarin de vraag naar IT-expertise in de smart mobility-sector groeit, werken het onderwijs, de ondernemers en de overheid samen om nieuwe inzichten te verkrijgen in de smart mobility. Drie studententeams zijn nu zes weken bezig met dé smart mobility-onderzoeksvraag: “Hoe worden geavanceerde technologieën, zoals camera’s, slimme verkeerslichten en radar, ingezet bij oversteekplaatsen om voetgangers met een visuele beperking effectief te herkennen?”

Het initiatief is voortgekomen uit de vraag van wegbeheerders vanuit verschillende gemeenten, die op zoek zijn naar innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. IT-studenten, wegbeheerders, en landelijke instituten zoals CROW en de RDW werken samen aan concrete innovaties die het verkeer en de mobiliteit in de regio verbeteren.

Samenwerking
De nauwe samenwerking tussen de verschillende partijen is cruciaal. Dit gezamenlijke, meerjarige onderzoeksprogramma rondom smart mobility is geen eenmalig project, maar is onderdeel van een langer lopend programma. De projecten waar studenten hard aan werken worden doorontwikkeld en dragen bij aan de intensieve kennisontwikkeling over smart mobility.

Ook de gemeente Zoetermeer benadrukt het belang van IT-kennis in de verkeerssector. Door IT-talenten kennis te laten maken met de vraagstukken rondom slimme verkeerslichten worden nieuwe perspectieven bekeken en wordt innovatie gestimuleerd.

Praktisch testen
Het ophalen en delen van kennis mag niet blijven steken op de theorie. Het praktisch testen van mogelijke oplossingen is van groot belang: het vergroot het vertrouwen in de technologie en biedt een unieke kans om diepgaand inzicht te krijgen in de verschillende oplossingen. Het Future Mobility Network erkent dat het proces van testen en toelaten van nieuwe voertuigen en technologieën op de openbare weg een langdurig proces is, waarbij onderzoeksvragen en projecten grondig worden onderzocht. Daarom is het ook erg belangrijk dat dé werknemers van de toekomst ook op deze vraagstukken hun kritische blik werpen met de nieuwste kennis.

De oplossingen van de student
Voor de IT-studenten biedt dit project een waardevolle kans om kennis te maken met de bedrijven uit de regio en zich te verdiepen in dit boeiende werkveld. Door hun actieve deelname ontwikkelen zij niet alleen hun eigen vaardigheden, maar dragen ook bij aan concrete oplossingen.

Scrumsessies van Rudozi
Rudozi, hét bedrijf voor 360 graden cameraoplossingen voor de chauffeur, begeleidt het proces met één studentengroepje. Door het out-of-the-box denken tijdens zes scrumsessies van de IT-studenten en landelijke instituten zoals de RDW zijn de studenten erin geslaagd om richting te geven aan hun project. Zij hebben in zes weken onderzoek gedaan naar hoe vrachtwagenchauffeurs geholpen kunnen worden om de gevaarlijke dode hoek te verkleinen en hierdoor het hoge aantal verkeersongelukken met dodelijke afloop te kunnen verkleinen. De focus van de studenten ligt op het combineren van een interactieve handleiding met de kennisbank, waarbij elke stap wordt geïllustreerd met foto’s.

De slimme rateltikker
De overige twee groepjes verdiepen zich in het moeilijk over kunnen steken van visueel beperkten zonder hulpmiddelen, mede door het geluidsoverlast van rateltikkers en onveiligheid tijdens de nacht. Eén studentengroep heeft zich eerst verdiept in de ergernissen over bestaande verkeersoplossingen van 25 visueel beperkten. Zij gaven de noodzaak van een honderd procent veilig systeem aan. Daarnaast toonden zij hun onvrede over de verkeerslichten die ’s avonds uit staan en geen geïntegreerde, intelligente verkeersregelingssystemen of rateltikkers hebben. De urgentie van dit project kwam duidelijk naar voren toen een visueel beperkte aangaf twintig minuten te moeten omlopen om over te steken.

De studenten gaan hun oplossingen combineren en als één groep verder. De innovatieve oplossing is de "slimme rateltikker" die alleen activeert als een blinde persoon passeert, waardoor geluidsoverlast wordt voorkomen en een bewezen, veilige oplossing wordt geboden. Het andere groepje heeft de oplossing bedacht om een adaptief geluidssysteem in het verkeerslicht te implementeren dat zich aanpast aan het omgevingsgeluid. Deze twee oplossingen bieden samen een briljante uitkomst.

Door de krachten te bundelen van IT-studenten, gemeentelijke instanties, bedrijven en landelijke instituten worden belangrijke stappen voorwaarts gemaakt in de ontwikkeling van smart mobility. Op naar efficiënte, duurzame en veilige mobiliteitsoplossingen.