Nieuws

Nieuw Communitylid: Het Oranje Kruis

24 juni 2024

De geschiedenis van Het Oranje Kruis is wel heel bijzonder. Daarvoor gaan we 115 jaar terug in de tijd, naar 1909. Het viel Prins Hendrik op dat bij een aantal grote rampen de effectiviteit van de hulpverlening verre van optimaal was. Dit kwam volgens de prins voornamelijk door gebrek aan goede kennis en coördinatie. Daarvoor is samenwerking nodig, en zo ontstond de Koninklijke Stichting Het Oranje Kruis. Doel van de stichting: stimuleren dat zoveel mogelijk burgers goede eerste hulp kunnen, durven en gaan verlenen wanneer nodig.

Welkom bij de Dutch Innovation Community Ton van Klaveren (directeur) en Francine van Egmond (manager relaties & communicatie) van Het Oranje Kruis! Kunnen jullie meer vertellen over de missie van Het Oranje Kruis?
“Het Oranje Kruis faciliteert in het verspreiden van de kennis en kunde rondom EHBO. Dat doen we onder andere door iedere vijf jaar mede de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp op te stellen, leerstof voor EHBO-cursussen samen te stellen, onafhankelijke examens te organiseren en certificering aan te bieden. We streven naar zoveel mogelijk Nederlanders die EHBO kunnen leveren. Daarmee maken we niet alleen Nederland een stukje veiliger, ook denken we hiermee de spoedeisende hulp te ontlasten. Daar hebben ze het tenslotte al druk genoeg. Ook weten burgers sneller wanneer ze wel en niet naar de dokter moeten als er iemand in de buurt is die een EHBO-cursus heeft gevolgd. Het zou geweldig zijn als er in 2030 altijd iemand in de buurt is die eerste hulp kan bieden.”

“Het Oranje Kruis verzorgt zelf geen cursussen; dat gebeurt bij ruim 100 EHBO-verenigingen en zo’n 3000 opleidingsinstituten. Momenteel zijn er ongeveer 250.000 mensen in het bezit van een geldige certificering van Het Oranje Kruis!”

Waarom is Het Oranje Kruis lid geworden van de Dutch Innovation Community?
"Als je al 115 jaar bestaat, is het belangrijk om ook aan de toekomst te denken. We omarmen nieuwe ideeën, en staan open voor de implementatie ervan. Daarvoor overwegen we om challenges op te zetten en samen uit te werken met studenten. Een challenge zou bijvoorbeeld kunnen zijn: ‘Hoe kunnen we ICT meer integreren in onze programma’s?’ Voor het vinden van goede oplossingen gaan we graag samenwerkingen aan. Hoewel we een klein team zijn, hebben we al veel verschillende projecten lopen. We hebben grote plannen, maar niet altijd de middelen om alles zelf uit te voeren. Onze ambitieuze doelstellingen vragen om een sterk netwerk, en de community biedt dit."

Wat zijn jullie grootste kansen en uitdagingen op dit moment?
“We herzien continu het verloop van interne processen en kijken waar we moeten vernieuwen rondom ICT. De afnemers van onze dienst zijn nu veelal EHBO-verenigingen en commerciële opleiders. Uiteindelijk zijn álle Nederlanders onze eindklant, dus we vragen ons af hoe we ook andere doelgroepen kunnen bereiken. Moeten we bijvoorbeeld gamification inzetten om de jeugd geïnteresseerd te krijgen? En hoe zetten we AI in voor meer variatie in EHBO-onderwijs? Er is zoveel mogelijk! Dat is een mooie uitdaging en kans tegelijkertijd.”

Wil je kennismaken met Het Oranje Kruis? Neem contact op met Francine van Egmond via vanegmond@ehbo.nl.