Nieuws

Nieuw lid Dutch Innovation Community: Teleperformance

15 november 2022

Teleperformance is één van de nieuwe communityleden in het Dutch Innovation Park. Marco Stolk, Digital Transformation Director bij Teleperformance Benelux en Suriname, is hieronder aan het woord. Weten waarom Teleperformance lid is geworden van de Dutch Innovation Community?

Kun je meer vertellen over Teleperformance?
Wij zijn een zogenaamde BPO, een Business Process Outsourcer. Bij ons ligt de focus op klantcontact. Organisaties gaan met ons een samenwerking aan voor het uitbesteden (outsourcing) van hun klantcontact. Wij nemen het proces over voor verschillende kanalen. Hierbij kan je denken aan het traditionele belverkeer via de telefoon, maar wij zijn ook gespecialiseerd in onder andere chat, mail en Messenger.

Daarnaast bieden wij hightechoplossingen die het klantcontact nog verder kunnen optimaliseren en waardoor het effectiever ingezet kan worden, zoals chatbots, speech analytics, RPA, etc. Inmiddels mogen wij met trots zeggen dat we grote volumes afhandelen, via diverse kanalen, voor veel mooie logo’s vanuit vijf vestigingen in Nederland, een splinternieuwe vestiging in België en een offshore locatie in Suriname.

Waarom is Teleperformance lid geworden van de Dutch Innovation Community?
Wij willen graag aangehaakt blijven bij de nieuwe ontwikkelingen en trends. Het nauw betrokken zijn en schakelen met de volgende generaties, niet alleen op het gebied van digitalisering, maar ook juist als consument (die gegarandeerd weleens via een kanaal een organisatie contact). Door lid te worden van de Dutch Innovation Community zetten wij een stap in de richting van een samenwerking met deze generatie, binden en spotten van talent en kunnen we ook een partnership aan gaan.

Wij willen graag inspireren en leren. Inspireren door onze cases, technologische oplossingen en unieke expertise te laten zien. Leren door te luisteren, samen te werken en juist daardoor weer geïnspireerd te raken.

Hoe zien jullie de samenwerking met de studenten van De Haagse Hogeschool in Zoetermeer voor jullie?
Deels laat ik mij verrassen. Ik wil zeker gebruikmaken van de mogelijkheid om challenges te delen met de studenten en gezamenlijk naar oplossingen te kijken. Wij willen stages aanbieden en gastcolleges geven.

Wat zijn jullie grootste uitdagingen het komende jaar?
Onze pay-off luidt ‘Each Interaction Matters’, maar dat gaat verder dan alleen het gesprek aan de telefoon. In de wereld waarin wij nu leven is het belangrijk om voorop te lopen in technologische oplossingen om aan wensen, behoeften en vooral verwachtingen van een consument te voldoen. Dit is gelijk een enorme uitdaging. De verwachtingen van onze klanten, hun eindgebruikers en onze collega’s worden steeds hoger op het gebied van klantcontact en engagement. De gewenste kanalen veranderen en de manier waarop je een consument bedient met het juiste servicelevel verandert dan mee. Mensen willen sneller, flexibeler en via het door hen gekozen kanaal een oplossing hebben voor hun vraagstuk. Daarin speelt onze afdeling “Digital Transformation” een enorm belangrijke rol.

Wat zijn jullie grootste kansen?
Er liggen veel kansen op het gebied van digitalisering. Denk hierbij aan Web 3.0, Metaverse en Blockchaintechnologie. Zaken die we niet alleen toepasbaar moeten maken, maar waar we als organisatie ook klaar voor moeten zijn. Maar relevant blijven en vooroplopen op bestaande technologie zoals speech analytics, digitale assistenten, RPA en data analytics blijven voor ons belangrijke topics.