Nieuws

Welkom Unicoz bij de Dutch Innovation Community

9 november 2023

Onlangs is Unicoz lid geworden van de Dutch Innovation Community. Van harte welkom! Momenteel vallen 23 scholen voor basisonderwijs, één school voor speciaal basisonderwijs en één VO-school met twee locaties, onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Carel Laenen (Voorzitten College van Bestuur Unicoz) aan het woord over de samenwerking met het Dutch Innovation Park en de Dutch Innovation Community.

"Ik ben niet het enige gezicht van Unicoz, ook andere medewerkers wil ik betrekken bij de Community voor wie dat relevant is. Ik denk namelijk dat we iets kunnen brengen in de Community, met name bedrijven dichter bij het onderwijs brengen en leerlingen betrekken bij en benutten voor innovatie. Denk bijvoorbeeld aan: bedrijfsbezoeken, gastcolleges, workshops, onderzoeksopdrachten met en voor leerlingen van het Technasium."

Waar zie je nog kansen liggen?
"De ene leerling is soms sneller in ontwikkelen dan de andere. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen in de bovenbouw van de havo of het vwo die al colleges kunnen volgen op De Haagse Hogeschool. Wij willen zorgen voor soepele overgangen. In samenwerkingen kunnen we maatwerk bieden aan leerlingen. We kunnen hier nog zoveel op winnen!"

Wil je meer weten over Unicoz? unicoz.nl