Nieuws

Ontdekdezorg week in het Dutch Innovation Park en verschillende zorginnovaties

15 mei 2022

ZWconnect organiseert op 15 maart in het Dutch Innovation Park een banenmarkt in het teken van de landelijke Ontdekdezorg week. Renske Mijderwijk (projectleider bij ZWconnect) is verantwoordelijk voor het organiseren van evenementen, waaronder de Ontdekdezorg week. Deze week besteedt het Dutch Innovation Park meer aandacht aan zorgtechnologie tijdens Zorgtech-week.

ZWconnect is een werkgeversorganisatie voor zorg- en welzijnsorganisaties in de regio’s Nieuwe Waterweg Noord, Haaglanden en Rijn Gouwe. Ongeveer 90 zorgorganisaties zijn bij ZWconnect aangesloten. “Gezamenlijk kijken we naar vraagstukken die spelen op het gebied van de arbeidsmarkt. Hoe kunnen wij een rol betekenen in instroom, doorstroom, opleiden en het behouden van personeel?” De organisaties zijn bij ZWconnect aangesloten, zodat zij bovenstaande vraagstukken niet individueel hoeven op te pakken. “Wij bundelen de krachten.”

Ontdekdezorg week
De Ontdekdezorg week is een landelijke campagne om het imago van de sector Zorg en Welzijn te verbeteren. “Dit doen we om potentiële zij-instromers en herintreders te interesseren voor een baan in Zorg en Welzijn.” Tijdens deze week ontdekken ze de mogelijkheden van de zorg- en welzijnssector. Ze kunnen zich oriënteren, rondkijken en meteen kennismaken met organisaties bij hen in de buurt.

Event in de DIF
“Na de online editie van vorig jaar hadden de zorgorganisaties vooral behoefte aan een fysiek evenement. Even echt met elkaar in contact komen.” Renske organiseert vier live evenementen tijdens de Ontdekdezorg week, waarvan één evenement in de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer. Een externe plek waar zorg- en welzijnsorganisaties zichzelf kunnen neerzetten en waar bezoekers in contact komen met de verschillende werkgevers. “In de Dutch Innovation Factory is onderwijs gevestigd en is innovatie belangrijk, dat zijn twee pijlers die ZWconnect ook meeneemt binnen de zorg- en welzijnsorganisaties.”

“Maar ik wilde het evenement meer lading geven.” Bezoekers hebben de mogelijkheid om zich vooraf in te schrijven. Met hun inschrijving krijgen zij branchevideo’s te zien en kunnen zij een test maken waarbij wordt gekeken naar bepaalde competenties en persoonlijkheden. Ook heeft de bezoeker tijdens het event de mogelijkheid om aan te geven bij welke organisaties de interesse ligt, waardoor de bezoeker ook na het event gekoppeld kan worden aan de desbetreffende organisaties.

Innovatieve projecten in de zorg
ZWconnect heeft meerdere projecten waar de nadruk ligt op innovatie. “Wij vinden innovatie een belangrijk onderwerp en hebben een collega in dienst die zich volledig richt op innovatie en technologie. Ook in Zorg en Welzijn is een digitale transformatie gaande.” De rol van ZWconnect is het belang van zorginnovatie overbrengen naar de organisaties. Dit doen zij bijvoorbeeld door het project Impactvolle Zorginnovatie. “We organiseren webinars omtrent actuele thema’s, zoals datagedreven zorg en ethische dilemma’s bij digitale zorginnovatie. Ook staan we stil bij (opkomende) digitale ontwikkelingen in de zorg en delen we relevante best practices.”

“Een ander innovatief project dat ik nog wil noemen is de MET-masterclass.” Het project Medewerker En Technologie (MET) biedt een methodiek waarmee organisaties binnen de sector Zorg en Welzijn handvatten aangereikt krijgen om (zorg)technologie en digitalisering te implementeren en in te bedden binnen de eigen organisatie. Hierdoor zijn organisaties beter in staat te anticiperen op (toekomstige) technologische ontwikkelingen.

Samenwerken met het onderwijs
ZWconnect wil organisaties vooral aanzetten om de samenwerking te zoeken met het onderwijs. Onderwijsinstellingen zijn ook aangesloten bij de werkgeversorganisatie, zoals mboRijnland. “Wij zijn vooral de verbindende factor tussen de organisaties en de onderwijsinstellingen.” Het net geopende Experience Lab van Campus Gouda is een mooi voorbeeld van de samenwerking. Studenten krijgen vernieuwend onderwijs; niet in de schoolbanken, maar in de praktijk. Studenten en werkenden in de zorg leren en werken samen en ervaren wat zorgtechnologie inhoudt.

In het Dutch Innovation Park werken ondernemers, studenten en onderzoekinstellingen (samen) aan allerlei vraagstukken, waaronder op het gebied van zorgtechnologie en eHealth & care. Tijdens Zorgtech-week (14 maart tot en met 18 maart 2022) besteden we daarom extra aandacht aan zorgtechnologie.