Nieuws

Tessa Renkers nieuwe programmamanager Dutch Innovation Factory

5 juli 2023

Het Dutch Innovation Park ontwikkelt zich steeds verder als campus van grote betekenis in het om- en bijscholen van ICT-talent. En de ambitie blijft groot: het unieke onderwijsconcept in de Dutch Innovation Factory (DIF) wordt opgeschaald om de verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven te verstevigen en de in- en uitstroom van mbo- en hbo-IT-talent in de regio te vergroten. Als programmamanager heeft Tessa Renkers de uitdaging aangenomen om de verbinding tussen de onderwijspartners en ondernemers verder uit te bouwen. 

Tessa was eerder projectleider van de MKB Digiwerkplaats Haaglanden in DIF: “Ik ken de DIF als een inspirerende plek waar bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en mbo- en hbo-onderwijs actief samenwerken aan digitale innovaties en IT. Naar mijn idee is er nog veel meer mogelijk. En ook nodig; de huidige maatschappelijke uitdagingen zijn groot. Maar waar uitdagingen liggen, liggen ook kansen. Daarom nodig ik graag iedereen die hieraan wil samenwerken uit om contact met mij op te nemen voor verdere onderwijsinnovaties in de DIF.” Een idee kan groot of kleiner zijn. “Voor het bedrijfsleven zie ik kansen voor samenwerking met een van de vele (onderzoek)labs. Andere ingangen zijn ook mogelijk, bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek van scholieren of het geven van een gastcollege. Ik open graag een gesprek om de mogelijkheden te verkennen!” 

Ook samenwerken aan onderwijsinnovatie? Mail Tessa via onderwijsinnovatie@dutchinnovationpark.nl

Context
De Dutch Innovation Factory is een publiek-private samenwerking tussen De Haagse Hogeschool, mboRijnland CIV Smart Technology, de Dutch Innovation Community en de gemeente Zoetermeer. De partners hebben onlangs meerjarig hun samenwerking herbevestigd en willen opschalen in het unieke onderwijsconcept, een concept waar onderwijs-onderzoek en ondernemen hand in hand gaan. Dankzij de verbondenheid en de ambities van mbo- en hbo-onderwijsinstellingen en de connectie met het bedrijfsleven is er een IT- onderwijs- & onderzoekshotspot in de regio ontstaan. De opdracht is dit succesvolle kleinschalige concept op te schalen door de bestaande structuren uit te breiden en te verstevigen, om nog aantrekkelijker onderwijs en onderzoek samen met het bedrijfsleven op te zetten. Het doel is om daarmee in- en uitstroom van mbo- en hbo-IT-talent in de regio verder te vergroten en kennis te laten maken met het regionale bedrijfsleven. De samenwerking zet in op de ontwikkeling van hybride en modulair onderwijs in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen, in aansluiting op de behoefte vanuit de arbeidsmarkt en de ambities vanuit het Human Capital Akkoord Zuid-Holland.