Nieuws

De uitrol van 5G in Nederland

21 februari 2023

Dutch Innovation Communitylid Cloud Seven heeft in samenwerking met Innovation Quarter en De Haagse Hogeschool  afgelopen vrijdag een inspirerend evenement georganiseerd in de Dutch Innovation Factory over de laatste ontwikkelingen op het gebied van 5G.

Tijdens dit evenement zijn de professionals en studenten bijgepraat over de status van de uitrol van 5G in Nederland. De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 5G werden besproken, inspirerende voorbeelden werden getoond en er werd uitgelegd hoe het onderwijs hier ook een bijdrage aan kan leveren.

Studenten van de differentiatie Innovative Development vertelden over hun challenge voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De projectgroep heeft een model ontwikkeld waar vluchtelingen zonder mobiele faciliteiten zich kunnen aanmelden bij de IND. De ontwikkelde zuil met aanmeldmogelijkheid wordt mogelijk gemaakt via 5G.