Nieuws

Verborgen IT-talent vinden

5 december 2023

Goede IT-collega’s vinden kan een hele uitdaging zijn. Op 30 november gingen onderwijs, bedrijfsleven en overheid in gesprek over het vinden en behouden van IT-talent. “Hoe kunnen we IT-talent werven en verbinden aan onze organisatie?” De focus lag niet alleen op de nieuwe instroom van jong talent, maar ook de zij-instromers zijn key in het personeelstekort in de IT.

Renee Vollenbroek en Herrie Lamers (NLWerktaanwerk) vertelden over het vinden van talent, de verschillen tussen generaties en het binden en boeien van IT-talent. Ruben Nieuwenhuis (Techgrounds) gaf zeven interessante inzichten in het ‘anders’ kijken naar talent. Tessa Renkers (programmamanager Onderwijs Dutch Innovation Factory) was de host tijdens het evenement.

Kracht Dutch Innovation Community
Tijdens dit evenement was de kracht van de Dutch Innovation Community duidelijk zichtbaar. De communityleden – het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid – werden gestimuleerd hun kennis met elkaar te delen, de samenwerking op te zoeken en samen tot innovatieve oplossingen te komen.

Trends arbeidsmarkt
De huidige trends in het IT-landschap zijn aan het veranderen. De complexiteit van het werk, de spanning tussen vraag en aanbod en de invloed van technologie worden steeds groter. Hierdoor worden werkgevers gedwongen na te denken over een passende strategie voor het vinden van IT-talent. Wat zijn de grote ontwikkelingen van jouw sector? Welke arbeidsmarktuitdagingen heeft jouw onderneming? En hoe pas je hierop jouw strategie aan voor het aantrekken en vasthouden van mensen?

Samenwerken met het onderwijs is de toekomst. Bedrijven zijn geïnteresseerd om met onderwijsinstanties samen te werken. Hierdoor ben je direct in contact met het talent van de toekomst. Houd rekening met andere prioriteiten van de nieuwe generatie; zelfontwikkeling en zelfontplooiing zijn belangrijke uitgangspunten. Hierdoor switchten zij sneller van werkgever. Speel als werkgever in op de interesses en wensen om hen aan te trekken en te behouden.

Meerwaarde aantrekken IT-talent
Ruben Nieuwenhuis (initiatiefnemer Techgrounds) hield de ondernemers in de zaal een interessante spiegel voor. De reflectie op het traditionele sollicitatiegesprek en de handvatten hoe zij dit in de toekomst kunnen aanpakken, spraken veel bezoekers aan. De kennissessie bood concrete handvatten rondom de werving van IT-talent, de onboarding en het vinden van de juiste plek voor de werknemer.

De zeven inzichten om anders te kijken naar talent kwamen aanbod. Eén daarvan is vriendschap. Tessa Renkers: “Wat ik persoonlijk heb meegenomen uit deze informatieve middag is dat ‘vriendschap’ op het werk een cruciale factor is voor het binden van medewerkers.” Daarnaast is het zoeken van IT-talent een marathon, geen sprint. Verborgen talent aantrekken uit een andere pool of community kan ervoor zorgen dat anderen uiteindelijk ook volgen. Ruben sloot af met onboarding is aandacht. Door aandacht te geven en een luisterend oor te bieden, voelt iemand zich gezien en gehoord.

Waardevolle samenwerking
Dit evenement in de Dutch Innovation Factory in het Dutch Innovation Park werd georganiseerd door de Dutch Innovation Community in samenwerking met NLwerktaanwerk, Techgrounds, Leerwerkloket, WerkgeversServicepunt Zuid-Holland Centraal, S-bb, Regionaal Mobiliteitsteam en WE-IT.