Nieuws

Bestuurders aan de slag met Digitale Veiligheid op VNG-congres

27 juni 2024

Op 25 juni kwamen ruim 30 burgemeesters, wethouders, raadsleden en andere gemeente bestuurders naar een sessie over Digitale Veiligheid in de Dutch Innovation Factory. De bijeenkomst werd georganiseerd als onderdeel van het jaarlijkse VNG-congres. Met als doel: aan de slag met Digitale Veiligheid. 

De deelsessie vond plaats in de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer. Een prikkelende locatie waar de gemeente Zoetermeer, De Haagse Hogeschool, mboRijnland en verschillende bedrijven samenwerken. En waar met jongeren wordt gewerkt aan challenges rondom digitalisering en innovatie. Zo kregen de bestuurders een uitleg over zorginnovaties en een workshop over het thema autonoom vervoer. 

Het Experimenteerhuis
Twee derde van de groep bestuurders ging na het plenaire deel richting het Experimenteerhuis. Arianne Riedijk (projectleider) verwelkomde de bezoekers in de levensechte experimenteerruimte waar onder andere zorginnovatie centraal staat. Twee Verpleegkunde-studenten namen de bestuurders mee in de verschillende zorginnovaties die ervoor zorgen dat ouderen zelfstandig en langer thuis zouden kunnen wonen. Er ontstonden interessante gesprekken over de verschillende zorginnovaties en de financieringsmogelijkheden hiervan.

Het Inspiratielab
De overige groep bestuurders ging richting het Inspiratielab. Hier werkten de bestuurders samen met de basisschoolleerlingen tijdens de DuckieTown-challenge. De bestuurders moesten een autootje zo programmeren dat het autonoom een parcours aflegt binnen een bepaalde tijd. De basisschoolleerlingen gaven aanwijzingen om een zo scherp mogelijke rondetijd neer te zetten. De bestuurders werden uitgedaagd om het kind in zichzelf weer boven te laten komen en er een spannende wedstrijd ervan te maken. De mannen tegen de vrouwen. Wie heeft er gewonnen?

Workshops over digitale veiligheid
Hierna werd de groep onderverdeeld in drie workshops waar digitale veiligheid verder werd uitgewerkt en bediscussieerd: 

Cyberbeveiligingswet: Nikki Nguyen van de VNG en Jeroen de Graaf van de gemeente Sluis hadden een serious game voorbereid over hacken, gehackt worden en hoe je als gemeente hier mee om moet gaan. Dit allemaal natuurlijk in het kader de nieuwe Cyberbeveiligingswet, de nationale vertaling van de NIS2-richtlijn. De conclusie? Gemeenten krijgen veel op hun bordje en zijn zich soms niet bewust van kwetsbaarheden. Maar er zijn ook oplossingen die nu al geïmplementeerd kunnen worden.

Bestuurlijke gespreksronde: De afgelopen periode namen bijna 200 gemeenten deel aan bestuurlijke peer-to-peergesprekken over digitale veiligheid. Daarmee namen ze een 'kijkje in de keuken' van een andere gemeente. De gesprekken waren vooral bedoeld om bewustzijn te creëren bij burgemeesters. Door de uitwisseling van kennis en ervaring, konden gemeenten van elkaar leren hoe ze de digitale veiligheid kunnen vergroten. In een afsluitende sessie, georganiseerd door projectleider Robert van Rijssel, werden de belangrijkste lessen gedeeld.

Deepfakes: een opkomend verschijnsel dat helaas (ook) negatieve kanten kent. Ook voor gemeenten! Burgemeesters en andere bestuurders zullen hier steeds vaker mee te maken krijgen. Want wat als je als burgemeester opeens als deepfake verschijnt? In een presentatie gingen Yuri Maas en Patrick Stoppelman van TNO in op het fenomeen deepfake. Vervolgens gingen de deelnemers zelf aan de slag met een ‘real life’ casus.  

Afsluiting: de quiz
De middag werd afgesloten met een quiz, en dat was nog niet zo makkelijk. Want waar staat NIS2 eigenlijk voor en hoe is Zoetermeer ontstaan? De winnaars ontvangen binnenkort het boek “Dit wil je echt niet weten” van Huib Modderkolk. Met nieuwe energie om digitale veiligheid aan te pakken en vooral veel ideeën over hoe dit te doen vertrokken de deelnemers. Op naar de zon.