Nieuws

Bedrijvenpark in energietransitie

9 oktober 2023

Met vereende krachten wordt het Dutch Innovation Park steeds verder ontwikkeld tot een prettige plek om te ondernemen en te verblijven. Niet alleen de werkplek is hier een belangrijk onderdeel van, ook de buitenruimte draagt hieraan bij. Oorspronkelijk ingedeeld als een functioneel bedrijventerrein, transformeert de omgeving in en rond het Dutch Innovation Park – met grote en kleinere initiatieven – tot een duurzame (werk)plek waar mens en natuur elkaar kunnen ontmoeten. In een drieluik van artikelen bekijken we hoe de duurzame buitenruimte van het Dutch Innovation Park er op dit moment voorstaat.

Bedrijvenpark in energietransitie
Duurzaamheid – onder het mom van maatschappelijk verantwoord ondernemen – is al lang geen modewoord meer, maar voor steeds meer bedrijven onderdeel van de visie of bedrijfsstrategie. En daarmee ook steeds vaker een voorwaarde voor de keuze van onder andere een bedrijfspand. Niet alleen vanwege een kleinere voetafdruk voor de natuur; met de technische innovaties van nu betekent een duurzaam gebouw ook comfort, kostenbesparing en een toekomstbestendige werkomgeving.

Duurzame waarden
De afgelopen jaren zijn er flinke stappen gezet om vastgoed in het Dutch Innovation Park te verduurzamen. Dat is (nog) niet altijd aan de gevel te zien, maar wel steeds meer op de daken. Het gebouwencomplex aan de Werner von Siemensstraat dat eind vorige eeuw is ontwikkeld voor Siemens en nu eigendom is van PingProperties, loopt hierin voorop. De ontwikkelingen lopen in de pas met de huidige energietransitie naar het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen: in de her- en nieuwbouw (allen met A+-label) zijn gebouwvoorzieningen voor opwekking en gebruik van energie – waaronder zonnepanelen, energieopslag, laadinfrastructuur en energiemonitoring – prominente aandachtsgebieden.

Duurzame labels
Duurzame ontwikkelingen zijn een doorslaggevende factor gebleken voor gerenommeerde, innovatieve ondernemingen en (internationale) hoofdkantoren om zich te vestigen in het Dutch Innovation Park. Yunex Traffic en Siemens Mobility betrokken in 2021 hun nieuwe vestiging, en ook TKH Security zal begin 2024 intrek nemen in een verduurzaamd pand met A+-label. De nieuw ontwikkelde bedrijfslocaties voor Topcon Europe Positioning, Lamboo Medical en Siemens Smart Infrastructure zijn voorzien van de nieuwste technologie voor een energiezuinig en gedeeltelijk zelfvoorzienend gebouw, waaronder vloerverwarming in combinatie met warmtepompen. Siemens gaat bovendien hun nieuwe pand inrichten als ‘testcase’ voor een smart grid: een slim elektriciteitsnet, waarbij opgewekte energie wordt opgeslagen en op strategische momenten over het gebouw wordt verdeeld. Ook de oude margarinefabriek, nu de Dutch Innovation Factory, is een A-label bedrijfsverzamelgebouw dat wordt doorontwikkeld. Zo is recent een vleugel duurzaam verbouwd voor Kennisnet met onder meer energiebesparende techniek en luchtbehandeling met warmteterugwinning.

De weg op
Maar wat merken we van die (energie)transitie in de buitenruimte? Behalve zonnepanelen op daken zijn ook andere manieren van energie leveren en besparen in het Dutch Innovation Park aanwezig. Er zijn – medio 2023 – 25 laadplekken voor elektrische voertuigen en er zullen er meer bij komen. De studenten van deze campus worden gestimuleerd om, in plaats van met de auto, met het openbaar vervoer naar hun studie in de Dutch Innovation Factory (DIF) te komen. Er zijn deelfietsen beschikbaar om the last mile tussen het station en de DIF af te leggen. En er zijn plannen om de Bleiswijkseweg te vernieuwen met milieuvriendelijke materialen, slimme verlichting en zonnepanelen.

Innovatie
Het Dutch Innovation Park is een bedrijvenpark in duurzame transitie; in de ontwikkelingen staat duurzame innovatie centraal. Nog niet altijd zichtbaar in de buitenruimte – de schoonheid zit nu nog vooral vanbinnen. Hiermee zijn de werkplekken duurzaam en toekomstbestendig en kan de aandacht daarna worden gericht op de buitenkant: een prettige buitenruimte om in te verblijven en waar mens en natuur elkaar kunnen ontmoeten. Hierover meer in de volgende ‘aflevering’ over ontmoeten en verblijven.

Fotograaf: Sheila van Rijn.