Nieuws

CIV Smart Technology Jaarconferentie 2023

9 juni 2023

De jaarconferentie van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology vond op 17 mei plaats in de Dutch Innovation Factory. Tijdens de bijeenkomst werden succes gedeeld en werd er terugblikt op het voorgaande jaar.

Een ruimte opkomst zorgde al direct voor een goede sfeer waarbij veel gesprekken werden gevoerd. Om 15.00u heette programmamanager Ineke de Graaf iedereen welkom. Achtereenvolgens kwamen de verschillende sprekers aan bod:

- Otto Jelsma (voorzitter College van Bestuur) opende de bijeenkomst met het mooie nieuws dat de RIF-subsidie is toegekend.
- Jan van Laake (directeur mbo-college) presenteerde de toekomstvisie van CIV Smart Technology.
- Hanneke Ackermann (programmamanager onderwijs en arbeidsmarkt FME) nam de bezoekers mee naar de uitdagingen op de arbeidsmarkt en presenteerde het aanvalsplan techniek.
- Jenny Coenen (lector aan De Haagse Hogeschool) vertelden over het lectoraat Smart Sustainable Manufacturing dat zich richt op het ontwikkelen van geautomatiseerde, flexibele en gedeelde productiefaciliteiten voor prototypes en kleine series, waarin geëxperimenteerd en geleerd kan worden van elkaar. En op het ontwikkelen van ‘waardeketens’ voor duurzame ‘product-services’.

Maar, een jaarconferentie zou geen jaarconferentie zijn zonder terugblik. Studenten toonden hun projecten in de vorm van uitingen op beeldschermen en posters. Hierover gingen de studenten in gesprek met de aanwezigen. Het was een mooie bijeenkomst waar met plezier naar teruggekeken wordt.