Nieuws

Expobike gelanceerd in de Dutch Innovation Factory: zorgtechnologie en innovatie trappen de Zoetermeerse wijken binnen

9 februari 2024

Op 6 februari schoten de confettikanonnen de lucht in tijdens de feestelijke lancering van de Expobike in het Dutch Innovation Park. Onder het toeziend oog van de samenwerkingspartners, bezoekers en studenten reed de Expobike haar eerste meters de Dutch Innovation Factory uit. Studenten Verpleegkunde van mboRijnland gaan met deze bakfiets de Zoetermeerse wijken in om de inwoners van Zoetermeer kennis te laten maken met zorgtechnologie en hen te laten ervaren hoe zorgtechnologie kan helpen in het dagelijks leven.

De lancering van de Expobike is onderdeel van de Slimme Zorgestafette. Tijdens deze ‘estafette’ staan slimme zorg en innovatie centraal. Tijdens een interessant programma werden de bezoekers meegenomen in de belangen van zorgtechnologie en innovatie.

Schaamteloos Nieuwsgierig
Wat is nieuwsgierigheid? Danae Bodewes, schrijfster van het boek Schaamteloos Nieuwsgierig, nam de bezoekers mee in de wereld van nieuwsgierigheid. Het is een eigenschap die ons allemaal kenmerkt, van jong tot oud. We kennen het allemaal en we zijn het allemaal. Nieuwsgierig zijn betekent niet alleen interesse in jouw omgeving, maar ook een verlangen om jezelf te begrijpen en ervaren. In feite onze motor voor het leren en ontwikkelen van jezelf en jouw omgeving.

Het publiek werd gevraagd om na te denken over waardevolle dingen die je hebt geleerd, ervaren of bereikt door jouw nieuwsgierigheid. Wat is jouw beste tip of gewoonte om op het onbekende af te stappen? De bezoekers schreven de antwoorden op een briefje, maakten hiervan een propje en als energizer ontstond er een sneeuwballengevecht. 

Een demonstratie van student Princesa Malaquais van mboRijnland met de HelpSoq, waarmee steunkousen gemakkelijk zelf kunnen worden aangetrokken zonder thuiszorg, toont aan hoe (zorg)technologie onze nieuwsgierigheid prikkelt en ons leven verbetert.

Interactief panel
Caroline Gootjes (wijkverpleegkundige Vierstroom Thuis), Wieteke van der Burg (gepensioneerde inwoner Zoetermeer), Bregje Thomassen (programmamanager Zoetermeer 2025) en Jaya Raghoebir (student Verpleegkunde mboRijnland) namen plaats in het interactieve panel op het podium om het gesprek aan te gaan over het belang van technologie en innovatie in de zorg.

Jaya Raghoebir (Verpleegkundestudent mboRijnland): “Wij als studenten willen de ouderen ondersteunen in het ouder worden. Wij experimenteren in het Experimenteerhuis met zorgtechnologieën: bijvoorbeeld de VR-bril. Op mijn stage kan ik deze technologie inzetten in de echte wereld. Door de VR-bril worden de patiënten afgeleid van pijnprikkels of teruggebracht in een veilige situatie van vroeger.”

“Door zorgtechnologie geven wij de regie terug aan de patiënt zelf,” legt Caroline Gootjes (wijkverpleegkundige Vierstroom Thuis) uit. Zij ziet de waarde van technologische hulpmiddelen, zoals de Freestyle Libre, in waarmee diabetespatiënten meer controle krijgen over hun gezondheid. “We geven de verantwoordelijkheid terug aan de patiënt en dat is een enorme vooruitgang in de zorg. Hierdoor is er meer tijd over voor preventie en voorlichting.”

Wieteke van der Burg, inwoner van Oosterheem en betrokken bij het Experimenteerhuis, deelt haar persoonlijke ervaringen en behoeften. Voor haar is het behouden van haar levensstijl en autonomie cruciaal, en daarbij is zorgtechnologie onmisbaar. Ze benadrukt de behoefte aan geheugensteuntjes en praktische hulpmiddelen, maar ook aan een sociaal netwerk dat kan helpen bij dagelijkse taken.

Bregje Thomassen (programmamanager Zoetermeer 2025) streeft naar een gezonder leven voor de inwoners. Ze erkent het belang van samenwerking en dialoog tussen verschillende stakeholders, waaronder de gemeente, zorginstellingen en inwoners zelf. Door gezamenlijk doelen te stellen en ontwikkelingen te omarmen, kunnen ze de weg vrijmaken voor innovatie en technologische vooruitgang die echt aansluit bij de behoeften van de gemeenschap in Zoetermeer.

Onthulling Expobike
En toen was het tijd voor de onthulling van de Expobike. Jan Iedema (wethouder Economie en Innovatie) blikte terug op het ontstaan van het Experimenteerhuis, dat vijf jaar geleden begon met een groepje mensen en een zeecontainer in de berm van de Dutch Innovation Factory. Het idee om deze container van wijk naar wijk te verplaatsen bleek niet haalbaar, maar uit die gedachte ontstond de Expobike. Met een spektakel van confettikanonnen en de Expobike die door twee rijen mensen heen de Dutch Innovation Factory uit fietst, worden de eerste meters afgelegd en is het startschot gegeven voor de volgende fase: het verkennen van de wijk, een nieuwe stap in het bevorderen van innovatie en samenwerking.

Het Experimenteerhuis
Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Welzijn & Zorg en mboRijnland zijn samen met een aantal samenwerkingspartners het Experimenteerhuis gestart. Een innovatieve plek in de Dutch Innovation Factory in het Dutch Innovation Park waar studenten, zorgprofessionals, cliënten en mantelzorgers experimenteren met zorgtechnologie.

De Expobike is een unieke samenwerking tussen verschillende samenwerkingspartners, maar met een gezamenlijk doel. Toekomstgerichte zorg dichtbij huis brengen. Onder de koepel van CIV Welzijn & Zorg brengen mboRijnland, Vierstroom Zorg Thuis, gemeente Zoetermeer, MobileCare, Zoetermeer 2025, ZWconnect, Thuisleefgroep en De Haagse Hogeschool zorg(technologie) dichtbij, aansluitend bij de zorgbehoefte van de inwoners van Zoetermeer.

Meer weten over het Experimenteerhuis?