Nieuws

Een levendige plek waar mens en natuur kunnen floreren

24 oktober 2023

Met vereende krachten wordt het Dutch Innovation Park steeds verder ontwikkeld tot een prettige plek om te ondernemen en te verblijven. Niet alleen de werkplek is hier een belangrijk onderdeel van, ook de buitenruimte draagt hieraan bij. Oorspronkelijk ingedeeld als een functioneel bedrijventerrein, transformeert de omgeving in en rond het Dutch Innovation Park – met grote en kleinere initiatieven – tot een duurzame (werk)plek waar mens en natuur elkaar kunnen ontmoeten. In een drieluik van artikelen bekijken we hoe de duurzame buitenruimte van het Dutch Innovation Park er op dit moment voorstaat.

Meteen naast het Dutch Innovation Park liggen het Van Tuyllpark en de Plas van Poot – een groengebied waar niet alleen mensen kunnen recreëren en sporten, maar ook het thuis van dieren en insecten. Ook in het Dutch Innovation Park is er in toenemende mate aandacht voor biodiversiteit. Want een levendige, bloeiende plek draagt bij aan een gezonde werkomgeving. Die (hopelijk) innovatie inspireert. En dat willen we, toch?

Geschiedenis Plas van Poot
De waterpartij was ooit een bouwput: het hier gewonnen zand werd in de jaren 30 van de vorige eeuw gebruikt voor de aanleg van de ‘Rijksweg 12’: de eerste autosnelweg van Nederland. Gedurende de jaren na de opening van de A12 liep de bouwput vol met water, verwilderde de omgeving en werd het meertje aan zijn lot overgelaten. Totdat Arie Poot het in 1942 kocht van bouwer De Ballast Maatschappij – vandaar de naam Plas van Poot. Hij zag commerciële mogelijkheden in de plas en de terreinen eromheen en bouwde er onder meer een pretpark met achtbaan en een voetbalstadion (dat hij overigens een paar jaar later weer liet afbreken wegens gebrek aan belangstelling). Hij liet 18.000 wilgen planten en vissen, eenden, ganzen en zwanen uitzetten. Ook kippen en konijnen vonden het er goed toeven. Na verschillende malen van eigenaar te zijn gewisseld is de Plas van Poot sinds 2005 eigendom van de gemeente Zoetermeer.

Diersoorten
Konijnen zijn er nog steeds in het Van Tuyllpark rond de Plas van Poot. Maar er is veel meer. Vandaag de dag zijn er allerlei ganzen- en eendensoorten te vinden. IJsvogels nestelen er aan de oevers. Er zijn onder meer ooievaars, lepelaars, zwanen, eksters, spechten, buizerds, sperwers en torenvalken. Maar ook vossen en vleermuizen. Om er maar een paar te noemen.

Bijzonder: aalscholvers
Vanaf de gevelzijde van de Dutch Innovation Factory kun je ze zien en horen: de aalscholverkolonies. Rondom de Plas van Poot zijn zo’n 36 broedparen van deze beschermde vogelsoort actief. Dat is bijzonder en zelfs uniek in Nederland!

Dierenflat
Om nog meer dieren de ruimte te geven om te floreren, staat er sinds dit jaar een dierenflat in het Van Tuyllpark. In deze biodiversiteitstoren kunnen grondgebonden zoogdieren makkelijk holletjes maken, kunnen insecten schuilen en is er ruimte voor vogels en planten die insecten aantrekken. Vleermuizen kunnen slapen op de vleermuizenzolder. Leuk om te weten: de eerste bewoner was een hommelkoningin! Om de dieren rust te gunnen is de dierenflat niet toegankelijk voor mensen, maar er zijn plannen om camera’s te plaatsen zodat we toch kunnen gluren.

Ga eropuit!
De flora rond het Dutch Innovation Park is divers. Te veel om op te noemen. En hoewel de innovatiecampus nog niet de gedroomde groene oase is, zijn er op kleinere schaal allerlei initiatieven om de natuur de ruimte te geven. Zo zijn er op het vernieuwde binnenterrein van PingProperties inheemse plantsoorten geplant die inheemse insecten en dieren aantrekken. Wie wel eens een wandeling in het Dutch Innovation Park heeft gemaakt weet misschien ook de bijenhotels en vleermuizenhuisjes aan te wijzen. In 2022 deed het Dutch Innovation Park mee met de nationale zaaidag en ook de volgende op 22 april 2024 staat al in de agenda. Doe jij dan ook mee?

Heb jij ideeën om de omgeving rondom het Dutch Innovation Park te verduurzamen of de biodiversiteit te vergroten? Mail naar: info@dutchinnovationpark.nl

Fotograaf: Sheila van Rijn.