Nieuws

Mbo- en hbo-studenten ontwikkelen samen nieuwe zorgtechnologie in het Dutch Innovation Park

11 januari 2024

In het Dutch Innovation Park werken mbo- en hbo-studenten in samenwerking met externe partners aan verschillende IT-vraagstukken. Eén van de verhalen waar deze succesformule plaatsvindt is het project zorgtechnologie in het Experimenteerhuis.

Vijf HBO-ICT-studenten van De Haagse Hogeschool en vijf zorgstudenten van mboRijnland en CIV Welzijn & Zorg werken samen aan een challenge – een innovatieve, multidisciplinaire opdracht - over zorginnovatie. Het Experimenteerhuis, gevestigd in het Dutch Innovation Park, is een belevenis in een levensechte experimenteerruimte. Deze officiële opleidingslocatie richt zich onder andere op technologie in welzijn en zorg thuis.

Challenge gekoppeld aan Experimenteerhuis
Annie en Nouhaïla (mbo-studenten Verpleegkunde van mboRijnland) volgen de afstudeerrichting zorgtechnologie en zijn dagelijks te vinden in het Experimenteerhuis. Annie vertelt: “Nouhaïla en ik geven workshops en presentaties in het Experimenteerhuis. Dan geven wij uitleg over de verschillende zorgtechnologieën aan samenwerkingspartners, bedrijven en zorgprofessionals zelf. Elke workshop passen wij specifiek aan voor een bepaalde doelgroep.” Naast hun studie doen de studenten al praktijkervaring op in de zorg tijdens hun baan.

Onderzoek naar dementie
Mensen met dementie gaan naarmate de tijd steeds meer in zichzelf keren. Dementerende verliezen de structuur van de dag, dit leidt tot passiviteit, waardoor de ziekte zich steeds sneller verergert. “Door middel van een nieuw, te ontwikkelen zorgtechnologie willen wij meer structuur bieden aan hun dag,” vertelt Helin Withagen (HBO-ICT-student van De Haagse Hogeschool).

De IT-studenten hebben voorafgaand aan het bouwen van een prototype veel onderzoek gedaan naar dementie. Zij hebben twee keer een ochtend meegelopen bij de Herbergier, een kleinschalige woonvoorziening voor zestien mensen met dementie. Daarnaast zijn zij het gesprek aangegaan met de ouderenbond. “Wij hebben toen direct contact gehad met de ouderen zelf. Zij gaven ons nieuwe inzichten waar zij in het dagelijkse leven tegenaan lopen. Dit was erg waardevol voor ons project.”

Ouderen krijgen steeds meer zorggadgets aangeboden om hun dagelijkse problemen op te lossen. “Dat resulteert in een huis vol zorginnovaties, maar het gebruik ervan is onduidelijk. Naast het opleveren is een training over zorginnovatie erg belangrijk.” Annie vult aan: “Ik ben een groot voorstander van het implementeren van zorginnovaties in de zorg. Het werk kan chaotisch zijn en er is een tekort aan personeel. De tensiemeter zorgt er bijvoorbeeld voor dat metingen direct in het cliëntendossier terechtkomen. Dat scheelt veel tijd, want je hebt altijd tijd tekort in de zorg.”

De Retrospecs
En wellicht komt er in de toekomst een zorginnovatie bij. De IT-studenten hebben in één semester een 2D-bril ontworpen, dat lijkt op een VR-bril: de Retrospecs. De zorgverlener heeft een app op zijn telefoon, hierdoor kunnen bepaalde taken en berichten worden geüpload naar de Retrospecs. Als er een nieuwe melding klaarstaat voor de cliënt wordt dit zichtbaar op de bril. Als je op de knop drukt, wordt de volgende taak klaargezet. “Wij proberen dementerende ouderen te activeren door verschillende kaartjes voorbij te laten komen met acties die zij kunnen uitvoeren.” Bijvoorbeeld een mogelijke dagplanning, foto’s van vroeger en ideeën voor activiteiten.

Samenwerking tussen mbo- en hbo-studenten
De IT-studenten hebben de kennis en vaardigheden voor het bouwen van technologie. De zorgstudente hebben praktijkervaring in het zorgen voor dementerende ouderen. Na de oplevering van het prototype van de Retrospecs hebben de hbo-studenten een les overgenomen van de zorgstudenten om meer informatie op te halen over dementie en de zorg en feedback te ontvangen. Helin: “Deze samenwerking waarin we direct feedback krijgen van de zorgstudenten, die later gaan werken in de praktijk is erg waardevol.”

Nouhaïla vult aan: “Wij, als zorgstudenten, geven een compleet beeld van de zorg. De HBO-ICT-studenten hebben de kennis van IT en technologie. Wanneer deze twee gebieden worden gecombineerd komt er een weloverwogen eindproduct uit waar we ook écht iets aan hebben in de zorg.”

De viewmaster testen?
IT-studenten presenteren op vrijdag 26 januari (13.00 tot 16.00 uur) tijdens de Expo in de Dutch Innovation Factory hun innovatieve projecten en games, waaraan zij het afgelopen semester hard hebben gewerkt. Ook de IT-studenten van de Retrospecs zijn hier aanwezig met hun prototype. Kom je het testen? Meld je hier aan. 

Over CIV Welzijn & Zorg
Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Welzijn & Zorg (CIV) is een regionaal samenwerkingsverband tussen instellingen in het onderwijs, de zorg- en welzijnssector en diverse gemeenten. Samen met zo’n 40 partners werken wij aan welzijn- en zorgoplossingen van de toekomst. Ook werken we aan ontwikkeling en groei van medewerkers, zodat zij bijdragen aan deze oplossingen. Gericht op welzijn first en technologie in de zorg. We hanteren hierbij vier speerpunten: modulair- en certificeerbaar onderwijs, leren in de context van de praktijk, ontwikkeling en implementatie zorgtechnologie en andere kijk op inzetbaarheid. Kijk voor meer informatie op www.civ-welzijnenzorg.nl.