Nieuws

Samen (G)oud Zoetermeer: empowerment voor een zorgeloze toekomst

24 juni 2024

Op 18 juni vond in het Experimenteerhuis in het Dutch Innovation Park de kick-off plaats van het project: Samen (G)oud Zoetermeer. Het doel is samen leren en transformeren door vanuit de inwoners samen met welzijns- en zorgprofessionals een reablement gebaseerde werkwijze te ontwikkelen voor hulp en ondersteuning. Hierdoor worden de inwoners ondersteund om hun zelfstandigheid te versterken en daarmee een verbeterd welzijn en kwaliteit van leven te ervaren.

Tijdens de kick-off nam Bregje Thomassen (programmadirecteur Samen ZoeterMeer Gezond) de aanwezigen mee in de gedachten van de subsidie en kwamen de wensen van de projectpartners binnen de subsidie aan bod. De partners van Samen (G)oud zijn: gemeente Zoetermeer, mboRijnland, Stichting Jong Senioren, CZ Groep, Eerstelijnszorg Zoetermeer, Palet Welzijn, Thuisleefgroep, Gezondheidsregio Zoetermeer en InZet. Aansluitend gaf Rudi Westendorp een inspirerende presentatie over reablement. Reablement is gericht op het ondersteunen van ouderen om zoveel mogelijk zelfstandigheid te behouden of herwinnen.

Dubbele vergrijzing
In Zoetermeer is er sprake van een dubbele vergrijzing: het aantal ouderen 60+ neemt toe en het mantelzorgpotentieel halveert de komende jaren. Daarnaast neemt het aantal werkenden in de welzijn- en zorgbranche af. De instroom is beperkt en het behouden van personeel is ook een uitdaging.

Om die reden is Samen Zoetermeer Gezond opgericht. Bregje: “Samen met de samenwerkingspartners willen wij vooruitgang zien in de toegankelijkheid van welzijn en zorg. Maar hoe gaan wij dit met alle partners inrichten? Dat zal een zoektocht worden met elkaar. Transformeren is willen, durven, vertrouwen hebben en niet weten waar het pad eindigt. En dat is spannend. De komende maanden gaan wij ons richten op het definiëren van de eerste terreinen voor deze subsidie.”

De subsidie
De aanwezigen werden in het Experimenteerhuis meegenomen in de uitdagingen, doelstellingen en aanpak van de gezamenlijke subsidie. De uitdagingen van het huidige systeem: het focust op oplossen van zorgproblemen in plaats van preventie, weinig aandacht voor ontwikkelen gezondheidsvaardigheden en eigen regie en is verzuild en ingericht vanuit aanbod in plaats van vraag.

De aanpak binnen de subsidie is gericht op: ombouw, opbouw, voortbouw en afbouw. Bijvoorbeeld inlooppunten transformeren: de inwoner een plek bieden waar diegene verder geholpen kan worden (ombouw). Een gezondheidsverkeerstoren transformeren naar data- en kennishub (ombouw). Het ontwikkelen van trainingen en inspiratiesessies gericht op gezondheidsvaardigheden voor inwoners en professionals (opbouw). Het transformatiedomein overstijgend vormgeven (voortbouw) en het in stand houden van het systeem dat wordt geactiveerd bij een zorgvraag (afbouw).

Daarna werden alle samenwerkingspartners benoemd tijdens de presentatie. De aanwezigen konden hun ideeën, visies en tips met elkaar delen. Daardoor ontstonden interessante gesprekken waarop verder gebouwd kan worden in het kader van de subsidie. 

Reablement
Rudi Westendorp nam het woord over en nam de aanwezigen mee in de term ‘reablement’. Rudi: “We moeten meer gaan luisteren in plaats van de zorg opleggen aan de burgers. We moeten de burgers meer vertrouwen geven door het geven van aandacht aan hun problemen. Maak de burger meester van zijn eigen leven.”  Ga bijvoorbeeld naar de mensen hun eigen huis, geef vertrouwen wanneer het echt niet meer gaat, geef aan dat jij (de zorgverlener) er bent om samen tot een oplossing te komen. Momenteel hebben de ouderen geen vertrouwen meer in het ‘systeem’.

Groepsgesprekken
Daarna gingen de aanwezigen in groepjes over het volgende vraagstuk met elkaar in gesprek: als we het gedachtegoed van reablement leidend willen laten zijn in onze samenwerking. Wat zou je meer willen doen/ minder moeten doen of niet meer moeten doen? Hier kwamen interessante discussies uit voort. De groep kwam tot de volgende uitkomsten. We moeten meer luisteren naar de burger, spreken over hulpverleners, ons richten op mantelzorgers, vertrouwen geven aan de inwoner en bekendheid geven waar mensen hulp kunnen vinden. Wat moeten we minder doen? Minder invullen voor een ander en in de oplossingsmodus schieten. En we moeten niet meer los van elkaar blijven kijken, maar als partners samenwerken. En dat is ook precies waar deze subsidie voor is bedoeld: samen leren en transformeren richting een beter welzijn en kwaliteit van leven!

Meer lezen over de subsidie en samenwerking? Klik hier.