Nieuws

‘We brengen studenten de skills bij voor een succesvolle start-up’

17 juni 2024

Waarom hebben startende ondernemers écht een voorsprong wanneer ze hun start-up beginnen in de Dutch Innovation Factory (DIF) boven starters die dat niet doen? Wat is dan de toegevoegde waarde van dit gebouw voor een beginnende onderneming? En hoe maken in datzelfde gebouw de twee gepassioneerde docenten van De Haagse Hogeschool Jelle Hijlarides en Anil Manraj waar wat zij beloven in hun minor ‘Becoming the next successful online start-up’? De antwoorden op die vragen vinden we in de DIF in het Dutch Innovation Park in Zoetermeer.

Garanties? Nee, die kunnen ze niet geven. Niet iedere student die zich voor hun minor inschrijft, zal daadwerkelijk een succesvolle start-up neerzetten. “Maar we brengen de studenten wel de skills bij die essentieel zijn om een start-up succesvol te maken,” zegt Jelle. “We leren studenten via een gestructureerd proces aan de slag te gaan om hun goede ondernemingsidee te valideren. Die skills nemen ze mee ook na de twintig weken die de minor duurt. De uitkomst van een ondernemerstraject kan zijn dat het niet is gelukt. En dat is dan ook prima.”

Dat geeft energie
Voor wie de Dutch Innovation Factory nog niet kent: het is een gebouw in het Dutch Innovation Park waarin De Haagse Hogeschool, mboRijnland en IT-bedrijven samen optrekken. Waar bijvoorbeeld oud-studenten van De Haagse Hogeschool erin slagen om leuke start-ups te beginnen die kunnen uitgroeien tot zeer succesvolle bedrijven. Anil en Jelle zijn beiden als docent verbonden aan de opleiding HBO-ICT van die hogeschool. Beiden hebben ze ook ondernemerservaringen. “We geven de minor op een locatie waar veel kleinere en grotere bedrijven zitten. Start-ups beginnen hier meestal klein. Als ze groeien en succesvol zijn geworden, verhuizen ze naar een grotere bedrijfsruimte in het gebouw. De studenten zien dat. Sommigen lopen ook stage bij zo’n start-up. Dat geeft energie. Zo’n stage en onze minor staan in het kader van hun opleiding. Maar zo voelt het niet. Het voelt veel meer als inspirerend werken.”

Droom, ervaring en check
De minor is erg gewild. We stimuleren studententeams met verschillende achtergronden. Een IT-achtergrond is geen voorwaarde. We moedigen bijvoorbeeld ook studenten HBO-V of CMD aan om deel te nemen. Ook vanuit het buitenland is de animo groot. Zo hebben we studenten (gehad) uit Italië, Duitsland, Frankrijk, China, Zuid-Korea en Polen. Zij hebben niet allemaal de droom om ondernemer te worden. Anil: “Ze willen ervaren hoe het is om ondernemer te zijn of ze willen checken of zij voor ondernemer in de wieg zijn gelegd.”

Jelle: “Het zou toch mooi zijn als jonge ondernemers – goed zichtbaar voor iedereen die de Dutch Innovation Factory binnenloopt – hier hun producten aan het ontwikkelen of testen zijn. De locatie is dus van groot belang.”

 ‘Het is fantastisch om een idee te hebben dat aanslaat. Om dan dat idee in kleine stapjes in een start-up tot leven te wekken’

Valideren is rode draad
Welke kick geeft het als je een start-up kunt beginnen? Jelle: “Ik vind het fantastisch als je een idee hebt en als dat aanslaat. Als je in kleine stapjes een ondernemersidee tot leven kunt wekken.” In dat proces is valideren essentieel en daarom ook de rode draad door de minor heen. Anil: “Wij zitten binnen het IT-domein van De Haagse Hogeschool. We hebben in het verleden gezien hoe veel studenten ideeën hadden voor een eigen bedrijfje. Zij begonnen gelijk met het bouwen van een applicatie. Dat konden ze goed. Daar staken ze maanden in. Vervolgens kwamen ze erachter dat er helemaal geen behoefte was aan die mooie applicatie. De grootste fout die je kunt maken als je een start-up begint, is denken vanuit de oplossing. Wij leren de studenten al validerend dat zij vooral het probleem helder moeten krijgen. Voor welk probleem is jouw applicatie de oplossing? Die oplossing willen we bewust zo lang mogelijk buiten beeld houden, om te voorkomen dat de studenten voor niks er veel tijd in steken.”

Reality check
Anil en Jelle praten gepassioneerd over hun minor. Ze genieten zo van hun studenten, dat ze ook in het weekend nog met studenten appen of bepaalde stappen zijn gelukt. Anil: “Er zijn studenten die denken dat ze morgen miljonair zijn als ze vandaag een onderneming starten. We zien ook studenten die zichzelf erg overschatten. Ze denken dat hun start-up bekend is na een paar posts op social media en dat ze dan kunnen gaan cashen. In de minor bieden we hun een reality check. Sommige studenten ervaren de minor daarom als een teleurstelling. Verreweg de meesten genieten vooral van de vrije onderwijsvorm die wij in de minor bieden. Van de leuke dingen die ze kunnen uitproberen, waarin ze hun eigen creativiteit volop kunnen benutten. De uitkomst van de minor is niet per se die leuke succesvolle start-up, maar de ontwikkeling van een mindset die zo’n start-up mogelijk kan maken. Een mindset die bijdraagt aan hun persoonlijke en professionele groei.”

AI als teamlid toevoegen
Jelle en Anil zijn voortdurend bezig met een doorontwikkeling van de minor. Jelle: “Voor het volgende seizoen kijken we hoe we AI kunnen inbrengen. Hoe AI kan gaan fungeren als een nieuw ‘teamlid’, waardoor je veel sneller je research kunt doen en ontwikkelstappen kunt valideren.”

Jeroen Derwort: ‘Toen ik begon, heb ik op cruciale momenten ook hulp gekregen’

“Start-ups die in de Dutch Innovation Factory beginnen, hebben echt een voorsprong op start-ups die daarbuiten beginnen.” Ondernemer en manager Jeroen Derwort is daarvan overtuigd. “Je bent er geconnect met andere ondernemers die focussen op innovatie en IT. Je hebt toegang tot De Haagse Hogeschool en mboRijnland. Als beginnend ondernemer heb ik ook een aantal jaren in de DIF gezeten. Ik heb toen ervaren hoe goed het is om gebruik te maken van studenten die een start-up zoeken om stage te lopen, waar ze veel kunnen leren.”

Jonge mensen inspireren
Jeroen Derwort is behalve angel investor binnen de DIF ook gastdocent in de minor ‘Becoming the next successful online start-up. Na een aantal ondernemingen opgebouwd en verkocht te hebben, is hij nu manager van het GameLab binnen De Haagse Hogeschool, waar hij jonge mensen inspireert en stimuleert om op hun eigen game af te studeren en die game vervolgens in een eigen start-up op de markt te brengen. Waarom vindt hij het zo mooi en nodig om start-ups te helpen?

“Toen ik net als ondernemer begon, heb ik op cruciale momenten ook hulp gekregen. Als die momenten er niet waren geweest, was ik niet geworden wat ik nu ben. Dat gun ik anderen ook. Ik heb ook vaak geen hulp gehad toen ik die wél nodig had. Dan voel je je heel alleen als startende ondernemer. Er valt zo veel meer uit ondernemen en uit het ondernemerschap te halen als je elkaar daarbij helpt. Daarom is het altijd goed als mensen de moeite nemen om anderen te helpen.”

Overweeg je de minor te volgen of wil je in gesprek gaan over het start-upbeleid in het Dutch Innovation Park? Mail naar info@dutchinnovationpark.nl en wij koppelen jou aan de juiste persoon!