Nieuws

Labs bieden volop onderwijs samenwerkingen in de Dutch Innovation Factory

26 april 2024

Op dinsdag 23 april kwam een groot aantal teamleiders en docenten van mboRijnland, De Haagse Hogeschool en de Unicoz samen voor een tour langs de verschillende (living) labs in de Dutch Innovation Factory. De lab-eigenaren en betrokken studenten vertelden met veel plezier over hun activiteiten en plannen voor de toekomst. Het doel: zaadjes planten voor toekomstige samenwerkingen.

“De labtour was een groot succes. De grote opkomst, het interessante programma en de uitgebreide presentaties van de lab-eigenaren zorgden ervoor dat de eerste lijntjes voor samenwerkingen werden gelegd,” vertelt Tessa Renkers (programmamanager Onderwijs DIF). Tijdens de labtour gingen de aanwezigen langs 5 labs: het Experimenteerhuis, het inspiratielab, het gamelab en de twee toekomstige labs in de DIF: het cybersecurity-livinglab en I-lab West in samenwerking I-partnerschap. Ook werd er aandacht gevraagd voor de MKB Digiwerkplaats, de Dutch Innovation Community en de Hackaton ‘Zero Days Zoetermeer’ dat plaatsvindt in oktober.

Regulier onderwijs in de DIF
Sebastiaan Rieter (Coördinator Labonderwijs De Haagse Hogeschool) nam als eerste het woord. De Dutch Innovation Factory is een unieke plek voor het onderwijs, maar dat kunnen wij als De Haagse Hogeschool en mboRijnland niet alleen. “We zijn beide enorm afhankelijk van de samenwerking met de partners: de gevestigde bedrijven in het Dutch Innovation Park, de leden van de Dutch Innovation Community en partners van de verschillende labs.” Er wordt hier een combinatie van innovatief en vernieuwend onderwijs gegeven samen met de omgeving en dat maakt het uniek. “Kortom, zonder de partners geen innovatief onderwijs,” sluit Sebastiaan af.

Het Experimenteerhuis
Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Welzijn & Zorg en mboRijnland zijn samen met een aantal samenwerkingspartners het Experimenteerhuis gestart. Een innovatieve plek in de Dutch Innovation Factory waar studenten, zorgprofessionals, cliënten en mantelzorgers experimenteren met zorgtechnologie. Arianne Riedijk (docent Verpleegkunde en projectleider Experimenteerhuis): “Het Experimenteerhuis is een nagebootste woonsetting waar verschillende doelgroepen kunnen experimenteren met zorgtechnologie.” Annie (student Verpleegkunde) vertelt over de trainingen die zij geeft in het lab. “Wij geven trainingen en delen informatie over zorgtechnologie die wij hier hebben liggen. Om de twee weken gaan wij ook de wijk in met de zorgtechnologie om de inwoners van Zoetermeer te trainen, zodat zij langer thuis kunnen wonen.”

Ook wordt er veel samengewerkt met de HBO-ICT-studenten van De Haagse Hogeschool. Casper (HBO-ICT-student): “Wij zijn bezig met een challenge om een eetrobot te ontwikkelen voor mensen met een spierziekte die niet zelfstandig kunnen eten. Wanneer ons prototype, gemaakt met een 3D-printer, klaar is, wordt het getest door de zorgprofessionals van Rijndam Revalidatie.”

Het Inspiratielab
Tijdens het bezoek van het Inspiratielab nam Wouter Pijnacker-Hordijk de aanwezigen mee in de wereld van autonoom vervoer. Het lab biedt een doorlopende leerlijn aan vanaf de basisschool. Er worden workshops aangeboden waarin de deelnemers leren programmeren om een autootje autonoom een parcours te laten afleggen. Dit project DuckieTown is een introductie tot Internet of Things en programmeren en heeft als doel om scholieren en studenten enthousiast te krijgen over dit onderwerp.

Het Gamelab
Jeroen Derwort (projectleider gamelab): “In het gamelab werken studenten aan game-gerelateerde projecten en simulaties.” Het gamelab is er echt voor de doorontwikkeling van de game, ook richting de markt. Voor alle vraagstukken wat met games te maken heeft, kan je hier terecht. De aanwezigen werden meegenomen in twee games waar nu hard aan gewerkt wordt: een Egyptische game waar je puzzels moet oplossen gebaseerd op specifieke methodologieën en een simulatie waar je verschillende sportlocaties kan nabootsen voor de voorbereiding van een sportles.

Cybersecurity-livinglab
Het cybersecurity-livinglab start officieel na de zomervakantie, maar Peter Roelofsma vertelde enthousiast over de plannen van het cybersecurity-lab en de mogelijke samenwerkingen met het onderwijs en bedrijfsleven. In de DIF wordt een Security Operations Center (SOC) opgezet voor onderwijsdoeleinden. Een echte werkomgeving waar 24 uur per dag 7 dagen in de week gemonitord en geëxperimenteerd wordt door studenten.

Het I-lab West
Het I-lab West is het meeste recente lab dat een plekje krijgt in de Dutch Innovation Factory. Het initiatief in samenwerking met I-partnerschap heeft als doel om samen met studenten, docent(onderzoekers) van De Haagse Hogeschool, mboRijnland en TU Delft en professionals van de Rijksoverheid structureel te werken aan relevante, actuele vraagstukken van Rijksoverheidsorganisaties. Het lab richt zich op de publieke dienstverlening en informatiehuishouding. De samenwerking is multilevel (samenwerken met studenten van het mbo, hbo en universitair) en multidisciplinair (kennis verder ontwikkelen en borgen).

Kortom, volop samenwerkingsmogelijkheden met de labs in de Dutch Innovation Factory. Wil jij ook samenwerken? Neem contact op met Tessa Renkers: onderwijsinnovatie@dutchinnovationpark.nl.